A city infrastructure development

Gebouwen en infrastructuur

Wij bieden de informatie en de deskundigheid om succesvol bouw- en infrastructuur-projecten te realiseren. Onze diensten ondersteunen de haalbaarheid, het ontwerp, de engineering, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling.

Door statusmonitoring en -evaluatie zorgen wij voor de veilige exploitatie, het beheer en de ontwikkeling van bestaande activa. Wij helpen u de risico's die in verband staan met uw bouw- en onderhoudsprojecten te begrijpen en te verminderen.

Onze diensten ondersteunen de veiligheid van het ontwerp, de bouw en het beheer van gebouwen, snelwegen, spoorwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, alsmede elektrische leidingen en telecommunicatiekabelnetwerken, op het land en op de zeebodem.

Wij helpen u bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud.

Wij hebben onze deskundige kennis ontwikkeld en de mondiale capaciteit om ervoor te zorgen dat:

  • Asset managers en ingenieurs in staat zijn om hun investeringen en operationele processen aanzienlijk te verbeteren
  • U deskundig advies ontvangt over planning, ontwerp, engineering en constructie en er complexe informatie beschikbaar is via online databases
  • Er geïnvesteerd wordt in de nieuwste technolgie, training en middelen
  • Ondersteuning en zekerheid tijdens de levensduur van projecten wordt geboden om zo risico's te verminderen en te managen
  • Wij unieke synergie bieden
  • We deelnemen aan de zorgvuldige analyse en rapportage van data-engineering-expertise en de interpretatie van data
  • Wij ons eigen materieel, geotechnische apparatuur en paalinstallatie-apparatuur en onze eigen inspectiesystemen en positioneringssystemen bezitten en exploiteren
  • Ons vermogen om goed voorbereide teams van deskundigen op korte termijn te mobiliseren, ongeëvenaard is
  • We uitgebreide expertise en kennis bieden van het lokale materieel en de omgeving
  • Wij met effectieve oplossingen aan nieuwe technische en wettelijke eisen voldoen

Meer informatie over onze services