• Careers
 • Fugro Global
 • Global

WBI 2017 beoordeling kunstwerken dijktraject 14-2

In het kader van de Waterwet dienen volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017) de primaire waterkeringen tussen 2017 en 2023 op waterveiligheid beoordeeld te worden. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, heeft Fugro in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland vijf kunstwerken in het dijktraject 14-2 beoordeeld conform het WBI2017 tot en met de Toets op Maat. Indien deze kunstwerken niet worden goedgekeurd, worden zij versterkt of vervangen, wat ondanks de hoge (maatschappelijke) kosten de waterveiligheid garandeert voor de gebieden en inwoners achter de waterkeringen.

Uitdaging

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in zijn gebied vijf primaire waterkeringen van 25-100 jaar oud die volgens de nieuwe WBI 2017 wetgeving beoordeeld dienen te worden om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. In de daarvoor te gebruiken software van het WBI zijn ten opzichte van de vorige toetsronde veel veranderingen doorgevoerd in de beoordeling ervan. In het licht van de nieuwe wetgeving moet alle beschikbare informatie beschouwd worden. Door de recent ingevoerde beoordelingssystematiek heeft Fugro in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland de beoordeling uitgevoerd, waarbij op basis van wederzijdse kennisuitwisseling de staat van de waterkeringen worden gecontroleerd en wordt voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke regels. Indien kunstwerken niet voldoen aan de eisen, moeten deze versterkt of vervangen worden, wat overstromingen in de gebieden achter de waterkeringen voorkomt.

Doorsnede-tekening-van-historisch-kunstwerk-Parksluizen

Doorsnede tekening van historisch kunstwerk Parksluizen

Oplossing

Fugro heeft veel kennis en expertise op het gebied van historische waterkeringen. Op basis hiervan heeft Fugro een volledige beoordeling gedaan, zodat het Hoogheemraadschap van Delfland kan voldoen aan zijn verplichtingen om zijn waterkeringen regelmatig te beoordelen. Voor het dijktraject 14-2 heeft Fugro grondonderzoek verricht, een uitgebreide inventarisatie van beschikbare (archief)informatie gemaakt en de kunstwerken beoordeeld op:

 • faalmechanisme hoogte
 • betrouwbaarheid sluiting
 • piping
 • sterkte en stabiliteit
 • voorland

De Geo-data is verzameld en verwerkt in GIS, zodat voor alle betrokken partijen de data inzichtelijk en voorhanden is, waarbij in plaats van een herberekening van het gehele kunstwerk alleen beoordeeld is op onderdelen die de waterveiligheid van de waterkering bepalen.

Innovatief hoogtepunt

De leeftijd van de kunstwerken varieert van ca. 25-100 jaar. Hierdoor is een belangrijk element in het uitvoeren van de beoordeling het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de constructie. Hiertoe is voorafgaand aan de beoordeling de relevante informatie verzameld en geordend. Waar het beschikbare grondonderzoek nog onvoldoende was, is een plan opgesteld om dit aan te vullen en is het benodigde grondonderzoek door Fugro uitgevoerd. Hiermee zijn de aanwezige kennisleemtes opgevuld, zodat een betrouwbaar toetsoordeel kon worden opgesteld.

Op basis van de beschikbare informatie is de beoordeling uitgevoerd. Omdat ten opzichte van de vorige toetsronde veel veranderingen zijn doorgevoerd in de beoordeling, is alle beschikbare informatie opnieuw beschouwd in het licht van de nieuwe regelgeving. Omdat de beoordelingssystematiek pas recent was ingevoerd, is de beoordeling in nauwe samenwerking tussen Delfland en Fugro uitgevoerd, waarbij wederzijdse kennis is uitgewisseld.

De eerste beoordeling van de kunstwerken is uitgevoerd met de nieuwe beoordelingsmethode conform de regelgeving uit het WBI2017. In de nieuwe regels is overgestapt van een overschrijdingskansbenadering naar een overstromingskansbenadering. Aan de nieuwe normering ligt een maatschappelijke kosten-baten analyse ten grondslag en wordt tevens een minimale waarde gegarandeerd voor het persoonlijke en maatschappelijke risico voor de gebieden en inwoners achter de waterkeringen.

Foutenboom-van-de-WBI-2017-indicatoren-falen-sterkte-en-stabiliteit

‘Foutenboom’ van de WBI 2017 indicatoren falen, sterkte en stabiliteit

Gevolg

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met Fugro de beoordeling efficiënt, beheersbaar, veilig en binnen tijd en budget uit kunnen voeren. In vrijwel alle gevallen was het door het uitvoeren van aanvullende analyses in de Toets op Maat mogelijk om tot goedkeuring van de kunstwerken te komen. Uitzondering hierop was de beoordeling van het aanvaarrisico. Fugro heeft aanbevelingen gegeven hoe op dit punt verdere aanscherping kan worden verkregen.

Beoordeling kunstwerken met RingtoetsRiskeer

Beoordeling kunstwerken met Ringtoets/Riskeer

Een mooie samenwerking, mede doordat Fugro resultaten kon controleren en hiervoor de juiste expertise en programmatuur beschikbaar had; zo is de opdracht snel en naar tevredenheid uitgevoerd.

 • Klanten

 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Regio's

 • Europa
 • Locatie

 • Delfland Nederland
 • Projectduur

 • June 2017 - April 2018

13,55 meter

brede sluiskolk stamt uit 1933

Informeer naar onze diensten