Fugro in één oogopslag

Wij zijn een vooraanstaande, onafhankelijke leverancier van geo-intelligence en asset integrity oplossingen voor grootschalige constructies, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen. Wij voorzien u van de benodigde technische gegevens en informatie om uw bouwwerken en infrastructuur te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier.

De komende decennia zal, in verband met de klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking, de vraag naar energie, water, grootschalige bouw, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen toenemen.

Wij verzamelen zowel onshore als offshore gegevens met betrekking tot topografie, samenstelling van de bodem en milieuomstandigheden. Wij ordenen de verworven gegevens en voegen meerwaarde toe via verwerking, interpretatie en visualisatie.

Daarnaast bieden we geo-gerelateerde consultancy op het vlak van ontwerp, asset informatie-inwinning en -integrity. Onze diensten zijn essentieel voor onze klanten voor de gehele levenscyclus van hun grootschalige bouw- en infrastructuurprojecten.

Omzet per marktsector

fugro revenue market segment

Inkomsten per klanttype

fugro revenue by client type

Meer informatie over Fugro