onshore_laboratory

Laboratoriumonderzoek van de bodem en gesteenten

Onze geavanceerde testprogramma's zijn cruciaal voor projecten met een grote gevoeligheid voor bodemgedrag - bijvoorbeeld bij hoogbouw, bruggen, dammen, elektrische centrales, mijnen, dijken, offshore-platformen en tunnels. Onze geaccrediteerde geotechnische laboratoria over de hele wereld gebruiken state-of-the-art apparatuur om conform lokaal en internationaal aanvaarde normen te testen.

We analyseren op onze geaccrediteerde laboratoria bodemmonsters uit uw onshore- en offshoreprojecten van over de hele wereld. Wij worden reeds decennia lang internationaal erkend voor onze bekwaamheid en middelen. Hoge volumecapaciteit en geautomatiseerde, ononderbroken services bevorderen de doorlooptijd van testgegevens.

Fugro’s laboratoria voeren de volgende testen routinematig uit:

 • Statische testen – triaxiaal spanningspad, direct simple shear, ring shear, constant rate of strain consolidation
 • Dynamische testen – resonant column, torsional shear, cyclisch triaxiaal, cyclisch DSS, voortplantingssnelheid
 • Extrusie en voorbereiding van ongeroerde monsters met een diameter van maximaal 6-inch
 • Classificatie
 • Mechanische korrelgrootte en hydrometer analyse
 • Vochtgehalte
 • Atterberg grenzen
 • Onbegrensde compressietesten
 • Q en R triaxiale compressietesten
 • Permeabiliteitstesten, met inbegrip van flexibele wall permeameter-testen
 • Verdichtingstesten (15/25 blow)
 • Direct shear testen
 • Consolidatietesten

Onze laboratoria testen de grond wanneer de technische eigenschappen van de bodem of het gesteente het ontwerp van grote bouwwerken beïnvloeden of wanneer er aanzienlijke geo-risico´s worden voorzien. Voorbeelden zijn:

 • Diepe funderingen op land en zee
 • Ondiepe funderingen
 • Dammen, dijken en andere kunstwerken
 • Kustlijnen
 • Diepe uitgravingen
 • Pijpleidingen en andere ondergrondse objecten
 • Brugfunderingen en landhoofden
 • Helling stabiliteit
 • Grondwater belemmeringen
 • Beoordelen van geo-risico's door:
  • Aardverschuivingen
  • Liquefactie
  • Laterale verspreiding
  • Seismische schokken
  • Zettingen

Fugro’s toonaangevende faciliteiten voeren bodemanalyses uit voor projecten over de hele wereld en rapporteren via de door u geselecteerde methode (beveiligde website, e-mail, fax of hardcopy). Wij voeren niet alleen geavanceerde testprogramma's uit, maar kunnen u ook helpen met het verpakken van materialen en het vervoeren van monsters om de verstoring van het monster tot een minimum te beperken. We kunnen u ook trainen in classificatie- en bemonsteringsprocedures en permeabiliteitstesten.

De belangrijkste voordelen van onze laboratoriumonderzoeken omvatten:

 • Leiding door zeer ervaren ingenieurs
 • Snelle reactie voor periodieke, gespecialiseerde testen
 • Snelle doorlooptijd bij het testen van grote aantallen monsters
 • Ontwikkeling van eigen, gespecialiseerde testen om de kosten te beperken

Informeer naar onze diensten