Chúng tôi tạo điều kiện, thúc đẩy và hỗ trợ các dự án năng lượng trên toàn thế giới, cung cấp dữ liệu và dịch vụ giúp nâng cao tính an toàn, hiệu quả và tin cậy cho các hoạt động thiết kế, xây dựng và bảo trì. Ngược lại, điều này làm tăng giá trị và đảm bảo cho từng giai đoạn của dự án năng lượng.

Chúng tôi thấu hiểu những thuận lợi và thách thức đối với doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bạn để hỗ trợ cho từng giai đoạn hoạt động của bạn, từ thăm dò tài nguyên và phát triển cơ sở hạ tầng đến sản xuất năng lượng và vận chuyển. Chúng tôi cung cấp dữ liệu và dịch vụ giúp nâng cao tính an toàn, hiệu quả và tin cậy cho các hoạt động thiết kế, xây dựng và bảo trì trang thiết bị toàn cầu.

Fugro cung cấp các giải pháp tổng hợp cho dự án năng lượng bền vững, từ lắp đặt trên bờ đến xa bờ. Là một đối tác uy tín, vững mạnh, chúng tôi có thể cung cấp:

  • Nhiều loại hình phạm vi chuyên môn đa dạng để phù hợp với hoạt động ứng dụng của bạn
  • Kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi
  • Nguồn lực toàn cầu
  • Chuyển giao dữ liệu, tư vấn, hỗ trợ và thực hiện dự án hiệu quả

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi