Dòng thông tin RSS từ Fugro

Dòng thông tin RSS là gì?

Dòng thông tin Cấp Tin Thực Sự Đơn Giản (RSS) là nguồn cấp tin cho phép bạn thấy thời điểm trang web thêm nội dung mới. Chúng cho phép bạn nhận các tiêu đề bài viết mới nhất tại một nơi, ngay khi được xuất bản mà không cần phải truy cập trang web đăng tin tức.

Tôi bắt đầu dùng dòng thông tin như thế nào?

Bạn sẽ cần một trong những công cụ sau để đọc dòng thông tin RSS:

Trình duyệt web hiện đại

Hầu hết các trình duyệt hiện đại, bao gồm Firefox, Internet Explorer và Chrome đều tự động kiểm tra dòng thông tin khi bạn truy cập một trang web. Khi trình duyệt tìm thấy có dòng thông tin RSS, nó sẽ hiển thị biểu tượng RSS màu cam. Nhiều trình duyệt trong số này cho phép bạn thêm dòng thông tin RSS làm thư mục đánh dấu trang hay mục yêu thích trình duyệt và sẽ tự động cập nhật nội dung mới nhất cho chúng.

Trình đọc tin tức web

Trình đọc tin tức web sẽ kiểm tra dòng thông tin và hiển thị mọi bài viết mới được thêm vào. Trình này sẽ theo dõi thông tin đăng ký nhận dòng thông tin RSS của bạn từ máy tính để bàn bất kỳ, nên điều này có ích nếu bạn muốn truy cập dòng thông tin từ nhiều thiết bị hay máy tính.

Trình đọc tin tức trên màn hình nền

Một số phần mềm email cho phép bạn đọc dòng thông tin RSS. Bạn còn có thể tải xuống phần mềm đọc tin tức chuyên dụng để sử dụng trên máy tính của bạn.

Dòng thông tin RSS của Fugro:

Tin tức Fugro
Thông cáo báo chí của Fugro
Sự kiện Fugro
Fugro thế giới