Thông báo quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này qui định cách Fugro sử dụng và bảo vệ bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web. Fugro cam kết đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để có thể nhận dạng bạn khi sử dụng trang web, bạn có thể yên tâm rằng các thông tin đó chỉ được sử dụng theo đúng tuyên bố quyền riêng tư này.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào trên trang web của chúng tôi?

Khi một ai đó truy cập vào www.fugro.com, chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba từ Google Analytics để thu thập thông tin và chi tiết về hành vi người truy cập. Chúng tôi làm như vậy để tìm hiểu các thông tin về số lượng người truy cập đến các phần khác nhau của trang web. Thông tin này được xử lý mà không định dang danh tính của người cung cấp thông tin. Chúng tôi không yêu cầu và không cho phép Google thực hiện các nỗ lực để tìm hiểu về danh tính của những người truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ trang web để điều chỉnh các lần truy cập tiếp theo của bạn cũng như để hỗ trợ chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn điền vào mẫu liên hệ trên trang web nhưng sẽ chỉ yêu cầu bạn cung cấp thông tin ở mức độ phù hợp để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện đăng ký tham gia vào danh sách phân phối qua email của chúng tôi. Bạn có thể cập nhập tùy chọn của mình hoặc hủy đăng ký nhận thông báo qua email bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang đăng ký của chúng tôi.

Những người liên hệ với chúng tôi qua mạng xã hội

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp thứ ba, Hootsuite, để quản lý các tương tác mạng xã hội. Nếu bạn gửi tin nhắn riêng hoặc trực tiếp qua mạng xã hội, tin nhắn sẽ được Hootsuite lưu lại. Thông tin này sẽ không được chia sẻ với bất cứ cơ quan nào khác.

Chúng tôi sử dụng Cookie như thế nào?

Cookie là tệp bản ghi nhỏ được lưu trên máy tính khi bạn truy cập các trang web. Cookie được dùng để hỗ trợ trang web của chúng tôi hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như cung cấp thông tin hỗ trợ chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng trang web. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web chính sách cookie.

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin về bạn như thế nào?

Fugro không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để họ tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trực tiếp cho bạn. Khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác trong tập đoàn Fugro và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến Fugro, bạn đồng ý với các qui định về tiết lộ thông tin. 

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?

Dữ liệu thu thập được từ các mẫu liên hệ thương mại trên trang web (không phải từ người cung cấp hoặc các mẫu nghề nghiệp) được mã hóa và chuyển an toàn vào cơ sở dữ liệu CRM của chúng tôi và cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn một cách hiệu quả. 

Vì Fugro hoạt động toàn cầu nên chúng tôi có thể muốn chuyển các thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác bao gồm các quốc gia ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Tuy nhiên, chúng tôi luôn đảm bảo trong khả năng của mình thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận được cùng mức bảo vệ giống như nếu thông tin đó được dùng trong khu vực EEA, bao gồm việc đảm bảo các thông tin này được bảo mật và chỉ được sử dụng theo đúng hướng dẫn của chúng tôi và cho các mục đích đã được chấp thuận.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và/hoặc tuân thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa án, yêu cầu từ cơ quan hành pháp hoặc bất kỳ quy trình pháp lý nào khác được cung cấp trên Fugro. Trong trường hợp Fugro chịu sự tiếp quản, thoái vốn hoặc mua lại, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp. 

Quyền lợi và quyền truy cập thông tin của bạn

Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu cập nhật hoặc xóa các dữ liệu này bất cứ lúc nào.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và về các thông tin mà chúng tôi đang lưu trữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dataprivacy@fugro.com   

Nếu bạn trong khu vực Liên minh Châu Âu, bạn cũng có quyền bày tỏ sự lo ngại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu được lập tại quốc gia liên quan thuộc Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, trước tiên vui lòng xem xét sử dụng phương pháp liên hệ của Fugro’ở trên để giải quyết bất kỳ lo ngại nào.

Thay đổi về Chính sách quyền riêng tư

Theo thời gian, chúng tôi có thể có những thay đổi trong tài liệu này. Nếu chúng tôi có những thay đổi lớn về các sử dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cập nhập các thay đổi trên trang web này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn biết về các thay đổi đó.