Nhu cầu nước sạch, kiểm soát lũ và môi trường thủy sinh lành mạnh đặt ra yêu cầu ngày càng tăng về hệ thống dẫn nước trên thế giới. Fugro cung cấp giải pháp toàn diện cho vấn đề quản lý tài nguyên nước, với đội ngũ chuyên gia gồm các nhà thủy địa chất, thủy văn, thổ nhưỡng và địa vật lý, cũng như chuyên gia quản lý và chất lượng nước.

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn về khảo sát thăm dò thủy địa chất, khảo sát thăm dò lưu lượng an toàn tại lưu vực, dự án tích trữ và phục hồi tầng chứa nước, đánh giá chất lượng nước, nghiên cứu tính khả thi của dự án khử muối, nghiên cứu kiểm soát lưu vực nước ngầm, khảo sát thăm dò phát triển khu vực giếng đào và thiết kế giếng riêng.

Bảo vệ nước và kiểm soát lũ

Sử dụng những côn nghệ thăm dò nghiên cứu tiên tiến, chúng tôi thực hiện đo vẽ bản đồ địa hình của sông và khu vực châu thổ đang chịu áp lực từ biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa. Hệ thống FLI-MAP® của chúng tôi vẽ bản đồ một cách chính xác các điều kiện địa kỹ thuật và địa thủy văn phức tạp, khó khăn.

Quản lý tài nguyên nước

Nước ngọt để sử dụng là mặt hàng khan hiếm tại nhiều nơi trên thế giới và tìm kiếm nguồn cung cấp mới là một vấn đề lớn. Chuyên môn của Fugro về-các khía cạnh môi trường và địa thủy văn của hệ thống nước ngọt là yếu tố cơ bản để quản lý thành công tài nguyên nước.

Cơ sở hạ tầng nước đô thị

Lượng mưa nhiều và dung lượng tích trữ nước ít tại những khu vực đô thị dẫn đến hiện tượng ngập lụt vùng đô thị và nông thôn. Chúng tôi thiết kế các kế hoạch giám sát nước ngầm cho khu vực đô thị và tư vấn chuyên môn cho bạn về hệ thống giảm thiểu thiệt hại lũ lụt, tiêu nước và thấm lọc nước.

Chúng tôi hỗ trợ bạn đánh giá và hiểu rõ bản chất của những thử thách liên quan đến tài nguyên nước và tư vấn về những rủi ro và biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Bảo vệ nước và kiểm soát lũ

Với chuyên môn đánh giá rủi ro và tính ổn định kết cấu thủy lực, đặc biệt là mương/hào, Fugro thực hiện lập bình đồ rủi ro lũ lụt cho toàn bộ hệ thống sông ngòi và lũ lụt. Các công nghệ viễn thám tiên tiến của chúng tôi, gồm InSAR và LiDAR, cho phép chúng tôi lập bản đồ hình học và giám sát mọi sự dịch chuyển của mương/hào và sụt lún.

Các dịch vụ dự báo thời tiết toàn cầu và các hệ thống đo đạc hải dương học cung cấp dữ liệu giám sát trong thời gian thực để cảnh báo sớm về lũ lụt. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ các hệ thống khí tượng hải dương có thể dùng làm thông số đầu vào cho hệ mô hình thủy động lực và khí quyển, để chúng tôi có thể mô phỏng và dự đoán dòng chảy, sóng, hệ bồi tích và sinh thái của sông, hồ, cửa sông, vịnh, khu vực duyên hải và biển.

Những giải pháp kết hợp độc đáo của chúng tôi từ các công nghệ thu thập dữ liệu hiệu quả cao và dịch vụ tư vấn giúp hỗ trợ cho các dự án bảo vệ nước và kiểm soát lũ của bạn, như: 

 • Phân tích độ an toàn của đê, mương/hào
 • Lập bình đồ rủi ro lũ lụt
 • Thẩm tra đường ống bằng CPT-HPT
 • Giám sát trong thời gian thực
 • Hệ thống cảnh báo sớm
 • Mô hình hóa thủy động lực
 • Khảo sát đo độ sâu
 • Khảo sát địa vật lý
 • Phân tích viễn thám

Quản lý tài nguyên nước

Các kỹ thuật khảo sát (trắc địa) hàng không và viễn thám là phương tiện cực kỳ có lợi và hiệu quả khi lập bản đồ hệ thống nước ngầm (tầng chứa nước) và bề mặt. Tổ hợp với lỗ khoan thí điểm và giếng thăm dò, những phát hiện từ khảo sát (trắc địa) hàng không có thể ngoại suy ra những lĩnh vực nằm ngoài lĩnh vực khảo sát. Chúng tôi chuyên nghiên cứu hiện trường địa thủy văn quy mô lớn, trong đó, dùng áp kế và thí nghiệm bơm để thực hiện đo đạc thủy lực. 

Khi phát triển các cơ sở trang bị khử muối, Fugro vận dụng chuyên môn địa kỹ thuật và nước ngầm của mình bằng cách thăm dò các nguồn cấp nước ngầm, để hỗ trợ cho việc thiết kế kết cấu lấy/tiêu nước.

Trong môi trường biển, chúng tôi thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động xả thải khuếch tán của khối nước và nghiên cứu về khu vực đầm lầy và hệ sinh thái phụ thuộc vào nước.

Đối với các dự án quản lý tài nguyên nước của bạn, những dịch vụ tư vấn và công nghệ thu thập dữ liệu hiệu quả cao của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích cho: 

 • Quản lý lưu vực sông
 • Địa mạo sông
 • Khảo sát thủy địa chất
 • Nghiên cứu tác động của môi trường
 • Lập bản đồ môi trường sống
 • Nghiên cứu môi trường biển
 • Phát triển giếng nước
 • Nghiên cứu đánh giá độ mặn
 • Đánh giá chất lượng nước
 • Kế hoạch giám sát nước ngầm
 • Lập bản đồ tầng chứa nước
 • Mô hình hóa trị số địa thủy văn

Cơ sở hạ tầng nước đô thị

Các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu tính khả thi cho hệ thống cấp nước, bổ cứu nước ngầm và loại bỏ nước thải; chúng tôi còn thiết kế cơ sở xử lý nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tái sinh ngày càng tăng trên thế giới, chúng tôi cung cấp nghiên cứu địa thủy văn về năng lượng địa nhiệt và tích trữ năng lượng trong các tầng chứa nước, để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà hoặc quy trình công nghiệp.

Để xác định tác động của công trình (dân dụng) lên bề mặt và hệ nước ngầm, điều quyết định là phải hiểu rõ mối tương tác giữa những chế độ nước này. Chúng tôi tư vấn đa ngành về những rủi ro liên quan đến việc tiêu nước khi đào sâu.

Chuyên môn về công nghệ thu thập dữ liệu hiệu quả cao và các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi đáp ứng cho:

 • Nghiên cứu về tác động của công trình dân dụng lên hệ thống nước
 • Lập kế hoạch không gian nước ngầm
 • Giám sát nước ngầm và bề mặt
 • Nghiên cứu về tính khả thi của hệ thống cấp nước
 • Loại bỏ nước thải
 • Bổ cứu nước ngầm
 • Kế hoạch xử lý nước
 • Thiết kế công trình cấp nước
 • Thiết kế công trình tiêu nước và thấm lọc
 • Tiêu nước khi đào sâu
 • Năng lượng địa nhiệt
 • Kế hoạch kiểm soát lũ lụt và hạn hán

Các đợt sóng thần, bão, lũ lụt và hạn hán gần đây, cùng với nhận thức cao hơn của công chúng về tác động có thể xảy ra do biến đổi khí hậu, đã làm tăng nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật liên quan đến quản lý tài nguyên nước. Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ bản chất của những thách thức này với:

 • Thông tin tư vấn độc quyền về những rủi ro và biện pháp giảm thiểu thiệt hại
 • Mạng lưới toàn cầu các chuyên gia về nước
 • Kinh nghiệm quý giá về các phương pháp và kỹ thuật thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, mô hình hóa và tư vấn liên quan đến tài nguyên nước.

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi