Các chương trình thí nghiệm tinh vi của chúng tôi có vai trò quyết định đối với những dự án rất dễ chịu ảnh hưởng từ tình trạng đất - ví dụ như các tòa nhà cao tầng, cầu, đập, nhà máy điện, mỏ, đê, giàn khoan trên biển và đường hầm. Những phòng thí nghiệm đất uy tín, ở khắp nơi trên thế giới của chúng tôi sử dụng thiết bị tối tân để thực hiện thí nghiệm theo các tiêu chuẩn được chấp nhận tại địa phương và trên thế giới.

Tại các cơ sở phòng thí nghiệm uy tín, chúng tôi phân tích mẫu đất từ các dự án trên bờ và xa bờ của bạn trên khắp thế giới. Với uy tín lâu đời trong hàng thập kỷ, chúng tôi được quốc tế công nhận năng lực và nguồn lực của mình. Năng lực hoạt động lớn và khả năng tự động hóa, hoạt động suốt ngày đêm giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu thử nghiệm.

Các phòng thí nghiệm của Fugro thực hiện đều đặn các đánh giá thử nghiệm sau:

 • Thử nghiệm tĩnh – đường ứng suất từ thí nghiệm ba trục, cắt đơn trực tiếp, cắt vòng, tỉ số cố kết biến dạng không đổi
 • Thử nghiệm động – cột cộng hưởng, cắt xoắn, tuần hoàn trên ba trục, cắt đơn trực tiếp tuần hoàn, vận tốc rung
 • Đẩy mẫu và chuẩn bị các mẫu vật nguyên dạng có đường kính lên đến 6 inch
 • Phân loại
 • Phân tích cỡ hạt cơ học và theo thủy trọng kế
 • Độ ẩm
 • Giới hạn Atterberg
 • Thí nghiệm nén không nở hông
 • Thí nghiệm nén ba trục Q và R
 • Thí nghiệm thấm, bao gồm thí nghiệm thấm thành hố khoan
 • Thí nghiệm đầm nện (búa15/25)
 • Thí nghiệm cắt trực tiếp
 • Thí nghiệm nén cố kết

Phòng thí nghiệm của chúng tôi thí nghiệm các mẫu đất khi các đặc tính kỹ thuật của đất và đá ảnh hưởng đến thiết kế các kết cấu chính hoặc tại những vị trí cần cân nhắc các rủi ro của nền đất. Ví dụ bao gồm:

 • Móng sâu trên đất liền và trên biển
 • Móng nông
 • Đê, đập và các kết cấu bằng đất khác
 • Kết cấu bờ biển
 • Đào sâu
 • Hệ thống ống dẫn và các kết cấu chôn ngầm khác
 • Móng và trụ cầu
 • Tính ổn định sườn dốc
 • Rào chắn nước ngầm
 • Đánh giá hiểm họa địa chất
  • Trượt, lở đất
  • Sự hóa lỏng
  • Trượt ngang
  • Đất rung lắc do địa chấn
  • Sụt lún

Những cơ sở thiết bị đầu ngành của Fugro thực hiện phân tích đất cho các dự án trên khắp thế giới và giao báo cáo theo hình thức bạn chọn (trang web bảo mật, email, fax hoặc bản cứng). Chúng tôi không chỉ tiến hành các chương trình thử nghiệm tinh vi, mà còn hỗ trợ bạn đóng gói nguyên vật liệu và vận chuyển mẫu vật để it xáo trộn đến mẫu vật. Chúng tôi còn có thể đào tạo bạn về quy trình phân loại và lấy mẫu, cũng như thí nghiệm thấm.

Lợi ích chính từ dịch vụ kiểm tra trong phòng thí nghiệm của chúng tôi:

 • Do các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm đảm nhiệm
 • Đáp ứng kịp thời khi kiểm tra chuyên ngành, định kỳ
 • Thời gian trả kết quả nhanh khi thí nghiệm mẫu vật với số lượng lớn
 • Dự toán chi phí kiểm soát thử nghiệm chuyên ngành, nội bộ

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi