Thử móng sâu

Vì các loại móng sâu và từng dự án ngày càng trở nên lớn hơn và phức tạp hơn, nên những kỹ thuật chuyên môn của chúng tôi có vai trò quyết định đối với hiệu quả hoạt động lâu dài của móng.

Kỹ thuật và thử nghiệm vật liệu xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đáp ứng đúng tính năng kỹ thuật của bản thiết kế - yếu tố thiết yếu để thực hiện dự án xây dựng thành công.

Trang thiết bị và giám sát

Giám sát các giải pháp khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, sử dụng những hệ thống giám sát kết cấu, địa kỹ thuật và môi trường.

Thí nghiệm không phá mẫu

Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thí nghiệm không phá mẫu (NDT) nhưng ít gây gián đoạn nhất đến hoạt động xây dựng, vận hành hoặc lịch trình dự án của bạn.

Kiểm tra đất đá trong phòng thí nghiệm

Với các phòng thí nghiệm uy tín trên khắp thế giới, chúng tôi thực hiện thí nghiệm phức tạp theo tiêu chuẩn địa phương và quốc tế, để giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng đất.

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi