nearshore-geotechnical-investigation

Khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở gần bờ

Đối với các dự án gần bờ, dụng cụ thiết bị hàng hải của chúng tôi cho phép Fugro cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khoan, thử nghiệm và lắp đặt một cách an toàn và hiệu quả. Với khả năng vận hành từ mực nước cao đến các độ sâu khoảng 40 mét dưới mặt nước, giàn khoan tự nâng của chúng tôi có thể được huy động đến gần như mọi địa điểm trong vùng bờ biển.

Với thành tích đã minh chứng cho hoạt động triển khai trên biển, sông và hồ trên toàn thế giới, chúng tôi có thể thực hiện nhiều dạng khảo sát cơ sở gần bờ trong phòng thí nghiệm và ở thực địa. Dịch vụ cung cấp bao gồm:

 • Khoan đất đá – khoan đào và khoan lõi
 • Khoan sâu
 • Carota bằng cáp
 • Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh - CPT)
 • Lấy mẫu đất bồi
 • Lấy mẫu viễn thám đáy biển
 • Lắp đặt máy móc thiết bị
 • Khảo sát vùng chuyển tiếp cạn giúp khắc phục thiếu sót dữ liệu giữa vùng đất liền và vùng nước

Tại các cơ sở lớn, trong nhà của mình, chúng tôi thiết kế và xây dựng hầu hết các giàn khoan nổi gần bờ. Các giàn khoan nhỏ hơn có thể vận chuyển bằng đường bộ hoặc tàu chở hàng, và luôn sẵn sàng huy động khi chúng có mặt tại cơ sở của bạn. Đội tàu của chúng tôi còn có các giàn khoan tự hành, có thể di chuyên nhanh giữa các địa điểm dự án.

Thiết bị nâng của chúng tôi

Chúng tôi có rất nhiều loại giàn khoan tự nâng, trong đó có thiết bị lắp kiểu môđun và không theo kiểu môđun. Để có giải pháp linh hoạt và hiệu quả, hãy chọn giàn khoan tự nâng kiểu môđun, có thể vận chuyển bằng côngtenơ và dễ dàng huy động toàn cầu. Các giàn không lắp kiểu môđun có thể kéo móc đến địa điểm dự án của bạn, tại đó, một trong các giàn cũng có thể sử dụng làm khoang sinh hoạt trên tàu.

Đối với dự án cần kiểm tra đất và chụp ảnh, mô tả lõi, chúng tôi có thể cung cấp giàn khoan tự nâng kèm thiết bị phòng thí nghiệm tổng hợp, chuyên chở bằng côngtenơ, trong khi giàn tự nâng lớn hơn của chúng tôi có khoang sinh hoạt cho đội thuyền viên khơi xa.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc sử dụng nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm dự án năng lượng tái sinh, bến tàu và bến cảng, cầu, đường hầm, khai mỏ và hạt nhân.

Thiết bị hàng hải của chúng tôi luôn sẵn sàng huy động cho nhiều loại hình khảo sát cơ sở, bao gồm:

 • Khoan đất đá
 • Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh - CPT)
 • Carota bằng cáp
 • Thử nghiệm thực địa khác
 • Lắp đặt máy móc thiết bị

Khoan gần bờ

Đối với kiểm tra khoan xuống và lấy mẫu, khoan lấy mẫu lõi đá, sử dụng công cụ bằng cáp và carota PS, chúng tôi sẽ huy động các neo chùm cho tháp khoan. Chúng tôi tiến hành khoan khơi xa trên biển từ các giàn khoan tự nâng với mực nước sâu từ 0 đến 40 mét và độ sâu giếng khoan hơn 300 mét. Giàn khoan tự nâng giúp bộ cần khoan hoạt động ở vị trí "tĩnh" so với đáy biển và công nghệ mới nhất sẽ đảm bảo vận hành an toàn tối ưu, trong khi vẫn tăng hiệu quả hoạt động và chất lượng mẫu/dữ liệu đến mức cao nhất. Máy khoan và giàn khoan tự nâng được thiết kế để dễ dàng vận chuyển hoặc chuyển hàng đi khắp nơi trên thế giới.

Một số ứng dụng gồm có:

 • Khoan lõi địa tầng/khoa học
 • Khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở để phát triển gần bờ
 • Khai mỏ và thăm dò khoáng sản

Chúng tôi thực hiện hoạt động khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở ở tại hầu hết mọi khu vực gần bờ, sử dụng thiết bị, dụng cụ hàng hải chuyên dụng và chuyên môn về hàng hải. Ngay từ giai đoạn sơ khai, chúng tôi sẽ xem xét các điều kiện và cân nhắc những yếu tố HSE tại cơ sở dự án của bạn, sử dụng dữ liệu của bạn hoặc của chính chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá chi tiết về rủi ro. Điều này giúp chúng tôi xác định lựa chọn thiết bị hàng hải, khoan và thiết bị thử nghiệm thực địa.

Các giàn khoan nhỏ hơn của chúng tôi lắp theo kiểu môđun và có thể vận chuyển bằng đường bộ hoặc tàu chở hàng, cho phép huy động nguồn lực nhanh chóng, hiệu quả về mặt chi phí.

Chúng tôi cung cấp:

 • Chủng loại phong phú tàu thuyền và giàn khoan trong nhà
 • Đội tàu cần cẩu đơn thân và lắp theo môđun bao gồm WaveWalker 1 có thể dùng tại khu vực đường bờ biển đã khảo cứu chuyên sâu và môi trường vùng sóng vỗ
 • Đội thuyền viên và địa kỹ thuật chuyên gia
 • Nhân viên lành nghề, có mặt khắp nơi trên toàn thế giới
 • Đánh giá độc lập về hiểm họa môi trường
 • Khảo cứu đầy đủ từ nghiên cứu trên bàn giấy đến công tác thực địa và báo cáo tài chính

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi