cpt header image

Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh)

Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh - CPT) là biện pháp nhanh, tại chỗ, đa năng và an toàn để tìm hiểu thuộc tính đất.

Các kỹ sư của chúng tôi tiên phong thực hiện thí nghiệm xuyên côn vào những năm 1960 và không ngừng nỗ lực để phát triển công nghệ thành chuẩn năng lực quốc tế trong nhiều mô hình ứng dụng đa dạng. 

Được sử dụng trong khi khảo sát tổng hợp về đất, CPT là biện pháp nhanh và hiệu quả về chi phí khi định lượng thuộc tính địa kỹ thuật và địa môi trường của đất và khi khảo sát rủi ro UXO. Dịch vụ cung cấp bao gồm:

Loại đất & phân tầng 

Sử dụng công cụ như đầu mũi khoan chuẩn và côn gama - thường kết hợp với kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm, dùng thiết bị lấy mẫu Mostap - cho phép nhận dạng các tầng đất và loại đất. Phương pháp tiếp cận này được sử dụng rộng rãi để ước đoán loại đất và lập bình đồ tính khả biến kèm độ sâu trên toàn cơ sở.

Thuộc tính động/địa kỹ thuật

Sử dụng công cụ như áp lực kế xuyên côn (CPM), phong tiêu thực địa và côn địa chấn cho phép đo đạc hoặc suy ra nhiều thuộc tính kỹ thuật đất, gồm:

 • Sức kháng cắt không thoát nước
 • Môđun cắt đất
 • Ứng suất ngang hiệu dụng
 • Áp lực địa tầng hiệu dụng
 • Ứng suất ngang tại chỗ
 • Góc ma sát (cát)
 • Khả năng chịu lực
 • Mật độ tương đối
 • Sự biến dạng đất

Địa môi trường 

Các công cụ như công cụ quang sàng tử ngoại (UVOST®), thăm dò mặt phân màng (MIP) và huỳnh quang tia X và laze cho phép chúng tôi khảo sát tình trạng ô nhiễm trong đất và nước ngầm. Chúng tôi có khả năng xác định và lập bản đồ:

 • Hyđrôcacbon 
 • Hợp chất hữu cơ 
 • Dung môi clo hóa
 • Kim loại nặng

Tình hình diễn biến thủy lực 

Sử dụng công cụ như bầu dẫn điện để lấy thông tin quý giá về chất lượng nước ngầm và độ thẩm thấu của đất. Chúng tôi có thể xác định:

 • Thành phần nước
 • Nhiệt độ
 • Tính dẫn nhiệt
 • Nồng độ ion, loại và độ hoạt tính
 • Hệ phân tầng nước ngọt/nước mặn

Sự tắc nghẽn và khảo sát UXO

Chúng tôi sử dụng các cảm biến từ kế (côn từ kế) để lập bản đồ các vật thể chứa sắt ở lớp dưới bề mặt như bom mìn chưa nổ. Khi kết hợp từ kế và mũi khoan thì có thể khảo sát đồng thời thuộc tính địa kỹ thuật và UXO. Dịch vụ cung cấp của chúng tôi bao gồm:

 • Dò tìm UXO
 • Dò tìm kết cấu kim loại như neo đất
 • Đo độ sâu móng cọc ván

Khách hàng chọn sử dụng CPT cho nhiều kiểu ứng dụng trên đất liền và trên biển, gồm:

 • Cung cấp thông tin về hệ địa tầng và thuộc tính kỹ thuật cho nhà thiết kế để lên sơ đồ móng cho tòa nhà, kết cấu và đường bộ mới
 • Khảo sát địa môi trường để tạo điều kiện bổ cứu cơ sở hiện trường đất nâu, tại đó, CPT có thể:
  • Mô tả đặc tính tình trạng nhiễm bẩn
  • Lập bản đồ phạm vi trải rộng của nước rỉ, tắc nghẽn ngầm và bom mìn chưa nổ,
  • Xác định độ sâu móng
 • Nghiên cứu hiểm họa địa chất, ví dụ: nghiên cứu các khe nứt tự nhiên, đặc điểm dung dịch và đặc tính nhân tạo như trục và công việc khai thác mỏ
 • Kiểm tra chất lượng của công trình thi công đất, ví dụ thí nghiệm đầm đất khi đắp đất cho đường sắt hoặc đường bộ, đê hoặc đập bằng đất
 • Ứng dụng thủy địa chất, gồm thăm dò tài nguyên nước và xác định tình hình diễn biến thủy lực để dự đoán tác động của nó đến móng.

Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh) có thể mang lại nhiều thông tin về loại đất phù hợp, giúp cung cấp lượng lớn dữ liệu theo định dạng chuẩn quốc tế với giá thành thấp hơn và ít gây tác động hơn so với các phương pháp khác. CPT có các đặc điểm và lợi ích sau:

 • Ít gây ảnh hưởng – CPT cung cấp hình ảnh lớp đất bên dưới liên tục và ít xáo trộn đất hơn so với khoan
 • Tính cơ động cao – CPT có thể sử dụng tại hầu hết vị trí cần khảo sát đất. Trên đất liền, có thể triển khai thực hiện CPT từ xe tải, xe bánh xích và phương tiện đặt làm riêng như toa tàu hàng. Trên biển, CPT có thể được thực hiện từ tàu thủy, sà lan và giàn khoan tự nâng.
 • Đo đạc thực địa – do vậy, ít chịu ảnh hưởng do xáo trộn mẫu hoặc giảm ứng suất hơn so với các phương pháp phòng thí nghiệm
 • Đa năng – chúng tôi cung cấp các hệ thống môđun với nhiều loại phần tử mẫn cảm sẵn có, để thu được nhiều thông tin từ một lần huy động nguồn lực
 • Dữ liệu lớn, cung cấp nhanh chóng – với khả năng thu thập nhanh (&100 m mỗi ngày), CPT cho ra hàng ngàn điểm dữ liệu để mô tả đặc tính cơ sở một cách tin cậy và cung cấp kết quả dạng số hóa để có thể truyền đi trong thời gian thực
 • Công nhận rộng rãi – Dữ liệu đầu ra của CPT được quốc tế công nhận, đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn chất lượng và quy định thiết kế thường dùng nhất
 • Luôn tiến triển – trong tiến trình 50 năm phát triển CPT của chúng tôi, chúng tôi liên tục nỗ lực cải tiến độ an toàn, tính hồi năng và hiệu quả hoạt động kỹ thuật của CPT.

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi