Fugro có rất nhiều chuyên gia để quản lý rủi ro dự án, đặc biệt đối với những dự án thực hiện tại các khu vực khó khăn hoặc khắc nghiệt. Kết hợp năng lực chuyên môn và thiết bị chuyên dụng, chúng tôi có thể sẵn sàng hỗ trợ cho nhiều dự án tại những khu vực có hoạt động địa chấn hoặc những nơi khó tiếp cận đến địa điểm thực hiện dự án. Chúng tôi thường xuyên hoạt động tại nơi có khí hậu khắc nghiệt, khu vực dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường hoặc có tình hình đô thị hay khu công nghiệp phức tạp, và trong điều kiện đầy thử thách (xa xôi, đất yếu, đầm lầy, trên mặt nước, độc hại).

Dù phạm vi công việc của bạn có bao gồm đánh giá địa chất, khảo sát hiện trưởng, khảo sát biển hay quản lý ứng dụng địa vật lý, chúng tôi đều có giải pháp phù hợp cho bạn.

Khi hoạch định phù hợp, một chương trình thăm dò đặc tính lớp dưới bề mặt có kế hoạch kỹ lưỡng sẽ giảm, hoặc thậm chí là loại bỏ yếu tố bất ngờ, tiêu tốn thêm chi phí cao trong và sau khi xây dựng. Uy tín chuyên môn cao của Fugro được lập trên cơ sở biết cần hỏi điều gì, cũng như nơi và cách thu thập thông tin có liên quan.

Nhờ vào đội tàu khoan lớn và trang bị hỗ trợ, chúng tôi có thể cung cấp danh mục dịch vụ thực địa toàn diện, gồm:

 • Khoan, khoan lấy mẫu lõi và lấy mẫu đất đá
 • Thí nghiệm xuyên côn (hay thí nghiệm xuyên tĩnh - CPT)
 • Khảo sát UXO 
 • Thử nghiệm thực địa
  • Thử độ nở và nén hơi
  • MIP, HPT, EC, LIF (ROST, UVOST®, TarGOST®) và XRF
  • Phân tích địa vật lý khi khoan xuống và khoan ngang
  • Carota lỗ khoan
 • Địa vật lý kỹ thuật
 • Quản lý dữ liệu
 • Mô tả đặc tính cơ sở tổng hợp

Chúng tôi đã tiến hành hàng ngàn chương trình thăm dò cơ sở thực địa cho nhiều kiểu dự án khác nhau - từ nhà máy điện và hóa dầu đến cầu đường; công trình công cộng và kết cấu thương mại đến cơ sở chăm sóc y tế và thể thao. Với thiết bị phù hợp, kinh nghiệm liên quan và đội ngũ nhân viên có trình độ, chúng tôi phát triển và tiến hành chương trình thăm dò hiệu quả về cơ sở thực địa cho các dự án thuộc mọi quy mô và tại mọi địa điểm.

Các dịch vụ của Fugro về khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở có thể giúp bạn hiểu biết sâu sắc về điều kiện đất tại cơ sở cụ thể hoặc trên hành lang hay khu vực rộng. Thông tin này thường được dùng để hiểu rõ hơn về bản chất và tính khả biến của điều kiện đất hoặc để xác định thuộc tính kỹ thuật cụ thể của lớp đất đá bên dưới cơ sở thực địa. Thông tin này cũng hữu ích khi đánh giá rủi ro về đất và để hiểu tình trạng đất, để xử lý các vấn đề từ hoạt động phát triển được quy hoạch hoặc tác động thiên nhiên như rung lắc địa chấn.

Chúng tôi đã tiến hành hoạt động khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở dành cho nhiều dự án xây dựng dân dụng đa dạng trên toàn thế giới, gồm:

 • Cơ sở dầu khí trên đất liền và ngoài khơi
 • Kết cấu bờ biển và cơ sở bến cảng
 • Hệ thống ống dẫn
 • Đường sắt, đường tàu điện ngầm/metrô và đường bộ
 • Cầu
 • Hệ thống đường hầm
 • Sân bay
 • Công trình phát điện (thông thường, hạt nhân, gió và thủy điện)
 • Đê, đập và các công trình trữ nước
 • Tòa nhà và kết cấu lớn
 • Hệ thống lấy nước và tiêu nước

Đội khảo sát cơ sở của Fugro gồm các kỹ sư, nhà địa chất và nhà khoa học, sử dụng nhiều hệ thống và công nghệ tiên tiến; nhiều công nghệ và hệ thống trong số đó được phát triển nội bộ trong công ty. Với nguồn lực chuyên gia này, chúng tôi có thể sẵn sàng xử lý mọi thách thức của bạn, dù là thông thường hay đặc biệt. Chúng tôi còn vận dụng kinh nghiệm, thiết bị và cơ sở trang bị như:

 • Kiến thức về điều kiện đất tại địa phương, thực tiễn xây dựng và mạng lưới nhà cung ứng có được từ các dự án toàn cầu
 • Các dịch vụ khoan đặc biệt, song hành cùng kinh nghiệm về đất mềm trên tất cả các dạng địa hình
 • Hệ thống trang thiết bị khoan/CPT lớn và đội ngũ nhiều nhân viên
 • Phòng thí nghiệm kiểm tra đạt chứng chỉ
 • Các chương trình ưu việt, giúp bảo đảm hoạt động an toàn trong điều kiện thực địa có đòi hỏi cao

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi