Mô tả đặc tính đất đai thực địa

Việc phát triển đất đai có trách nhiệm đều tùy thuộc vào dữ liệu chính xác về môi trường, địa kỹ thuật và địa vật lý. Chúng tôi thu thập lẫn minh giải dữ liệu này, sử dụng chuyên môn của chúng tôi, thí nghiệm hiện trường và phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới, biến dữ liệu thành kiến thức có giá trị.

Với thông tin này, đặc tính và tình trạng đất nền có thể được xác định chắc chắn, cũng như nhận dạng được tình trạng nguy hiểm tiềm ẩn, cho phép mô hình hóa và quản lý giải pháp hiệu quả. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt khi thiết kế công trình và xây dựng dự án phát triển cơ sở hạ tầng, để cuối cùng là giảm chi phí và rủi ro cho dự án.

Khảo sát địa chất

Chúng tôi cung cấp đầy đủ bộ công cụ khảo sát cơ sở để hỗ trợ quy trình mô tả đặc tính của điều kiện đất và xác định các yếu tố rủi ro về đất cho dự án trên bờ, tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khảo sát địa chất và địa vật lý

Là chuyên gia cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất và địa vật lý, chúng tôi có nhiều gói dịch vụ tin cậy, có khả năng thích ứng kịp thời và rất sáng tạo.

Khảo sát địa kỹ thuật cho cơ sở gần bờ

Từ bờ biển đến độ sâu 40 mét, chúng tôi đều có hỗ trợ cho dự án địa kỹ thuật ở những địa điểm ven biển với các dịch vụ lắp đặt và khảo sát toàn diện về cơ sở.

Thử nghiệm và giám sát

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử cọc tĩnh và động, giám sát chuyên sâu và kiểm tra địa kỹ thuật chuyên sâu trong phòng thí nghiệm cho đất, đá, móng và vật liệu xây dựng, để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng.

Dịch vụ tư vấn thủy văn

Chúng tôi cung cấp thông tin phân tích thấu đáo và các giải pháp để hỗ trợ thiết kế và xây dựng dự án thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển tài nguyên nước, bảo vệ nước và kiểm soát lũ.

Tư vấn địa chất

Tư vấn phù hợp với từng nhu cầu riêng, bao trùm nhiều phạm vi chuyên môn hoạt động hợp nhất về khoa học địa chất, dành cho mọi giai đoạn dự án của bạn - từ lên kế hoạch và thiết kế đến việc thực hiện và đưa vào hoạt động.

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi