• Careers
mining exploration activities

Hoạt động thăm dò khai mỏ

Các dịch vụ chuyên gia của chúng tôi liên quan đến nhiều hoạt động về kỹ thuật địa chất, môi trường, thủy văn, địa chất và khảo sát (trắc địa). Các hoạt động này hỗ trợ các giai đoạn khác nhau của toàn bộ vòng đời phát triển khai mỏ, từ điều tra khảo sát và thăm dò đến xây dựng và hoạt động và cuối cùng là đóng cửa và giải bản.

Năng lực sâu rộng của Fugro đáp ứng tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển khai thác mỏ. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:

  • Bản đồ nguồn tài nguyên
  • Kiến tạo
  • Địa hóa
  • Địa chất kinh tế
  • Đánh giá thủy địa chất

Việc thăm dò, phát triển, vận hành và giải bản/đóng cửa một khu mỏ lớn đặt ra nhiều thách thức chuyên biệt về môi trường, hậu cần và kỹ thuật. Những dự án khai thác mỏ thường khó phát triển tại những địa điểm xa xôi, ở những độ cao khó giải quyết hoặc ở nơi còn hoang sơ và thường cách xa điểm xuất hàng.  Chúng tôi hiểu rõ ngành khai thác mỏ cùng những thách thức của ngành này, nên các dịch vụ chuyên môn của chúng tôi đều có tính liên quan từ nghiên cứu ban đầu số liệu thứ cấp và điều tra khảo sát, đến vận hành và cuối cùng là giải bản/đóng cửa khu mỏ.

  • Bản đồ nguồn tài nguyên – Để bản đồ hóa và giám sát tài nguyên, chúng tôi tiến hành phân tích địa kỹ thuật và địa chất về tính ổn định sườn dốc, giám sát địa chất thực địa và khảo sát LiDAR định kỳ các mỏ trữ lượng tài nguyên và phát triển mỏ lộ thiên.
  • Kiến tạo – Là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá hiểm họa địa chất và phân tích kiến tạo, chúng tôi tích hợp năng lực kỹ thuật của mình khi thu thập dữ liệu thực địa và phân tích khu vực. Chúng tôi cung cấp thông tin địa kỹ thuật tại hiện trường, phân tích đặc tính địa vật lý của địa điểm đề xuất, khảo sát (trắc địa) đo địa hình bằng máy bay (LiDAR) và thu thập dữ liệu đo độ sâu cho dự án phát triển bến tàu và bến cảng.
  • Địa hóa – Chúng tôi khảo sát chi tiết về địa hóa và địa vật lý khu vực, cũng như phân tích địa hóa cho dự án khai mỏ. Các mẫu đất từ những dự án trên toàn thế giới đều được phân tích tại các phòng thí nghiệm tiên tiến của chính chúng tôi để kiểm tra đất.
  • Địa chất kinh tế – Vận dụng chuyên môn và triển khai thiết bị chuyên dụng của mình, chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua quan trắc thực địa về điều kiện hiện có và cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề xây dựng có thể gặp phải.
  • Đánh giá thủy địa chất – Các nhà thủy văn và địa thủy văn của chúng tôi tham vấn chính xác về các vấn đề đo vẽ hệ thống nước, kiểm soát ô nhiễm và vấn đề tương tự đang xảy ra khi vận hành khai thác mỏ.

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi