• Careers
eastern-branch-elizabeth-river

GIS và quản lý dữ liệu

Chúng tôi dày dạn kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và quản lý dữ liệu không gian sử dụng đầu cuối GIS dựa trên bản đồ được định dạng đầy đủ để truy cập trực tiếp, thẩm vấn và phân tích tất cả các dữ liệu liên quan đến dự án phát triển. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển các giải pháp GIS riêng biệt và các công cụ tùy chỉnh mạnh mẽ để phù hợp với nhu cầu của mỗi dự án và cung cấp chức năng nhắm tới.

Truy cập được cung cấp cho dữ liệu dự án ở cả định dạng 2D và 3D thông qua phần mềm địa phương hoặc cổng web có bảo đảm. Dữ liệu không gian được quản lý hiệu quả có thể được khai thác thông qua sử dụng công cụ phân tích không gian để thực hiện các tính toán kỹ thuật, đánh giá định tuyến và hơn thế nữa.

Từ việc tổ chức hợp lý các quy trình nội bộ cho cơ quan thuộc khối ngành công đến tăng khả năng sử dụng dữ liệu cho tập đoàn đa quốc gia, các giải pháp GIS của Fugro đều giúp tăng tối đa khoản đầu tư của họ vào lĩnh vực không gian địa lý. Chúng tôi còn cung cấp các giải pháp phân tích biểu đồ có tổ chức, trình bày rõ ràng và giao phẩm dữ liệu được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của khách hàng, cho phép dễ dàng đồng hóa và sử dụng dữ liệu không gian địa lý cho nhiều dự án khác nhau.

  • Ứng dụng GIS để hỗ trợ mô tả đặc tính cơ sở hiện trường và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật – Chúng tôi cung cấp hỗ trợ GIS cho quy trình mô tả đặc tính cơ sở hiện trường và tất cả các tập dữ liệu cũng phân tích liên quan cho nghiên cứu kỹ thuật. Các dự án GIS và dự án lập bản đồ đều có thể điều chỉnh riêng theo yêu cầu của bạn, cũng như có thể phát triển công cụ chuyên biệt cho GIS để nâng cao chức năng hoạt động và tính hiệu quả. Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp bản đồ mô hình hóa 3D tùy chỉnh, hoạt ảnh chụp từ thiết bị bay và bản đồ 3D chi tiết theo chủ đề. Những bản đồ này thực sự cần thiết để ảnh hóa tập dữ liệu và giúp hiểu rõ hơn dữ liệu và dự án.
  • Quản lý dữ liệu, bao gồm vấn đề về mô hình GIS ngoài (khách hàng) – Các tập dữ liệu cũ và mới đều có thể giao qua nền tảng hệ thống ArcGIS (hoặc hệ thống và định dạng thay thế) và chúng tôi có thể điều chỉnh giải pháp GIS phù hợp riêng cho yêu cầu của bạn. Chúng tôi sử dụng định dạng dữ liệu GIS SSDM, giúp dễ dàng truyền tải dữ liệu đến khách hàng có sử dụng mô hình này.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng, cung cấp các ứng dụng phần mềm tùy chỉnh và giải pháp quản lý dữ liệu không gian một cách hiệu quả về chi phí, giúp xử lý những vấn đề nhu cầu kinh doanh thực sự. Với kinh nghiệm toàn cầu của chúng tôi về thu thập và xử lý dữ liệu không gian, chúng tôi tìm ra khía cạnh thực tế đáng chú ý đối với những thách thức mà tập dữ liệu không gian đặt ra về kích thước, tính phức tạp và tính đa dạng.  Chúng tôi cung cấp chiến lược về không gian địa lý và tạo ra cơ cấu hỗ trợ cho thiết kế kiến trúc kỹ thuật, tiêu chuẩn, vai trò, trách nhiệm và quy trình. Chúng tôi chuyên môn hóa phát triển các giải pháp phần mềm GIS, bao gồm các phần mở rộng và ứng dụng, tích hợp với luồng hoạt động công việc và tăng hiệu quả hoạt động của người dùng.

Ứng dụng GIS để hỗ trợ mô tả đặc tính cơ sở hiện trường và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật

  • Chuẩn bị bản đồ – Đội ngũ chuyên gia CAD và GIS của chúng tôi tạo ra những bản đồ trình bày rõ ràng, chất lượng rất cao, phù hợp với yêu cầu riêng của bạn, trong đó, có thể trình bày tập hợp dữ liệu phức tạp.  Bản đồ thiết kế theo định dạng trực quan sẽ giúp bạn lấy thông tin nhanh chóng từ bản đồ và biểu đồ (cả trên bờ lẫn xa bờ).  Những tính năng đặc biệt trong biểu đồ hay vùng làm việc GIS đều được bổ sung để tăng khả năng sử dụng thông tin; ví dụ: siêu liên kết giúp truy cập ngay đến tệp hình ảnh của dữ liệu địa vật lý, nhật ký địa vật lý và công cụ hoặc báo cáo thông số.  Dữ liệu thực địa cũng lưu trong cơ sở dữ liệu, cho phép bạn phác dựng tổng hợp nên biểu đồ ‘khi đang chạy’ để đánh giá thông tin trong tập hợp địa điểm bất kỳ do người dùng xác định. Giải pháp quản lý dữ liệu cũng có thể áp dụng cho tập dữ liệu cũ và mới và có thể giao qua nền tảng hệ thống ArcGIS (hoặc hệ thống và định dạng thay thế).
  • Mô hình hóa 3D – Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp nhiều hình thức đa dạng về giao phẩm 3D, thể hiện tập dữ liệu tổng hợp về không gian địa lý trong không gian 3D, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân tích. Điều này giúp tăng hiểu biết sâu hơn về môi trường dự án.  Mô hình hóa 3D còn giúp truyền đạt thông tin phân tích hiệu quả đến nhóm kỹ thuật hoặc dự án của bạn, thông qua sự ảnh hóa địa hình và hiểm họa tiềm tàng.
  • Quang trắc – Dữ liệu quang trắc có thể dẫn xuất từ nhiều loại cảm biến không gian để tạo thành sản phẩm bản đồ không gian chính xác và tập dữ liệu GIS. Công nghệ này có thể phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế, ứng cứu khẩn cấp, hoạt động môi trường và kỹ thuật.  Những hệ thống xử lý tự động cao của chúng tôi giúp hoàn thành dự án trong thời gian bằng một nửa so với khi sử dụng các phương pháp quang trắc truyền thống. Với cơ sở thiết bị sản xuất lớn và khối tài sản sở hữu toàn bộ trên toàn cầu, chúng tôi có thể lên lịch trình linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn. Tất cả các quy trình thu thập và xử lý mặt cắt ảnh kỹ thuật số của chúng tôi đều đạt chứng chỉ ISO, với độ chính xác đúng hoặc vượt tiêu chuẩn ngành.
  • Phân tích không gian và ánh xạ trị số – Chúng tôi cung cấp thông tin phân tích chi tiết không gian trong môi trường GIS và sử dụng công cụ (một số công cụ là độc quyền) để phân tích số học, nhằm hiểu sâu hơn về thông tin.  Các tính năng của bản đồ được sắp xếp theo thuộc tính liên quan, để có thể thực hiện thẩm tra chi tiết, truy vấn, lọc và phân tích số học.  Chúng tôi lập trình các ứng dụng đặt hàng riêng, hoạt động trong phần mềm của bên thứ ba, giúp nâng cao tính năng và tăng phạm vi phân tích tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.

Quản lý dữ liệu, bao gồm vấn đề về mô hình GIS ngoài (khách hàng)

Chúng tôi tham vấn chuyên môn về những lĩnh vực dữ liệu không gian và tiêu chuẩn siêu dữ liệu, định dạng và tính tương kết, cũng như quản lý thông tin không gian, kiểm soát và chiến lược. Ngoài cung cấp các giải pháp kinh doanh để lưu trữ, quản lý và phân phối tất cả các dạng dữ liệu không gian, chúng tôi còn cung cấp các mô hình và giao phẩm theo yêu cầu riêng của khách hàng.  Các dịch vụ khác gồm có mô hình hóa cơ sở dữ liệu địa chất, chuyển đổi dữ liệu không gian, dịch chuyển dữ liệu, tải liệu và mô tả metric để trình bày và sử dụng dữ liệu sau khi thu thập và phân tích.

Hỏi về dịch vụ của chúng tôi