Geoconsulting

Tư vấn địa chất

Kỹ thuật động đất

Tối ưu hóa thiết kế và cung cấp giải pháp có hiệu quả chi phí, đội ngũ chuyên gia uy tín của chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ kỹ thuật động đất và hiểm họa địa chất.

GIS và quản lý dữ liệu

Chuyển giao giải pháp có hiệu quả kinh tế để giải quyết vấn đề quản lý dữ liệu không gian và cung cấp giải pháp GIS thông minh, tùy chỉnh theo yêu cầu riêng để giúp bạn tăng tối đa lợi ích từ khoản đầu tư vào lĩnh vực không gian địa lý.

Hoạt động thăm dò khai mỏ

Các dịch vụ kỹ thuật địa chất, môi trường, thủy văn, địa chất và khảo sát (trắc địa) để hỗ trợ cho toàn bộ vòng đời khai thác mỏ.

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi