Tư vấn

Sử dụng chuyên môn tư vấn, chúng tôi vận dụng hệ thống thông tin địa lý phù hợp với bối cảnh; kết hợp dữ liệu địa chất, môi trường và kỹ thuật, đi kèm cân nhắc đến các vấn đề về hậu cần, thương mại, xã hội và quản lý.

Ý kiến tư vấn và hỗ trợ toàn diện, điều chỉnh theo nhu cầu khách hàng của chúng tôi giúp tạo nên nền móng vững chắc cho quyết định đầu tư của khách hàng chúng tôi, dẫn lối cho các chiến lược phát triển, giúp xử lý hiệu quả những rủi ro liên quan đến vấn đề địa lý và đạt được kết quả tốt nhất có thể cho tất cả các bên liên đới.

Dịch vụ tư vấn thủy văn

Chúng tôi cung cấp thông tin phân tích thấu đáo và các giải pháp để hỗ trợ thiết kế và xây dựng dự án thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển tài nguyên nước, bảo vệ nước và kiểm soát lũ.

Tư vấn địa chất

Tư vấn phù hợp với từng nhu cầu riêng, bao trùm nhiều phạm vi chuyên môn hoạt động hợp nhất về khoa học địa chất, dành cho mọi giai đoạn dự án của bạn - từ lên kế hoạch và thiết kế đến việc thực hiện và đưa vào hoạt động.

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi