Tuyên bố miễn trừ

Thông tin chung
Thông tin do Fugro (Fugro N.V. và các chi nhánh của Fugro) cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hữu ích và cho mục đích sử dụng cá nhân của người truy cập trang web.

Xin lưu ý rằng, dù thông tin trong tất cả các trang web của Fugro đều được cố gắng biên tập cẩn thận, nhưng Fugro không đại diện hay bảo đảm tính chính xác của thông tin và thông tin ấy có thể không chính xác, không hoàn chỉnh, không còn cập nhật hoặc được tóm gọn lại. Thông tin không nhằm mục đích cung cấp cơ sở để đánh giá hoặc ra quyết định. Các trang web được cung cấp ở dạng "nguyên trạng" mà không có bảo hành theo mọi hình thức, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành ngầm định về khả năng bán được sản phẩm, tính phù hợp mục đích cụ thể hoặc không vi ước.

Fugro sẽ không chịu trách nhiệm đối với hệ quả trực tiếp hay gián tiếp về tính tin cậy của thông tin bất kỳ chứa trong trang web này hoặc về bất kỳ điều gì bỏ sót. Fugro không chịu trách nhiệm đối với nội dung của mọi trang web khác do trang web của Fugro liên kết đến đó. Việc đính kèm siêu liên kết đến trang web khác không có nghĩa rằng Fugro chứng thực thông tin trên trang web ấy hay có bất kỳ mối liên hệ gì với chủ trang web ấy.

Nội dung của trang web không lập thành lời mời kêu gọi đầu tư hay nói cách khác, buôn bán (chứng khoán dự thác) cổ phần trong Fugro N.V. và việc đầu tư ấy là trách nhiệm duy nhất của nhà đầu tư.

Tải xuống
Tài liệu, tập quảng cáo, báo cáo, v.v. đều lấy từ các bản in chính thức. Fugro N.V. chỉ chịu trách nhiệm về bản in của thông tin tải xuống. Báo cáo thường niên đều kèm theo báo cáo của kiểm toán viên không điều kiện.

Tuyên bố về quyền riêng tư
Fugro N.V. sẽ chỉ xử lý dữ liệu được cung cấp cho mục đích yêu cầu khi gửi thông tin và / hoặc để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa chữa và/hoặc xóa dữ liệu của bạn vào mọi lúc. Trong trường hợp ấy, xin liên hệ:

Fugro N.V.
Veurse Achterweg 10
2264 SG  Leidschendam
The Netherlands
Điện thoại: +31 (0) 70 311 1422
Email: holding@fugro.com

Quyền sở hữu
Fugro có quyền thay đổi thông tin bất kỳ chứa trong trang web của mình mà không cần thông báo. Fugro giữ mọi bản quyền về nội dung của trang web này và thông tin tải xuống. Bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ khác. Người truy cập không được phép sửa đổi, sao chép, tạo lại, phân phối, bán hoặc phát hành thông tin bất kỳ lấy từ trang web này.

Việc sử dụng trang web này và thông tin tải xuống từ trang web, cũng như việc thực hiện các điều kiện và điều khoản này phải tuân theo luật pháp Hà Lan. Tòa án tại Hà Lan có quyền phán xử độc nhất đối với mọi khiếu nại xảy ra do sử dụng trang web này.

© 2014, Fugro N.V., Leidschendam, Hà Lan
Bảo lưu mọi quyền.