Tại Ả Rập Saudi, chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường về cung ứng dịch vụ trắc địa kỹ thuật chất lượng cao, thử nghiệm nguyên vật liệu và khảo sát địa hình. Các dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ cho các dự án dầu khí, khai mỏ và xây dựng cả trên bờ lẫn xa bờ.

Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email

Hãy gọi cho chúng tôi để đặt câu hỏi

If you have an enquiry, please call our main office number below. Your call can be dealt with directly or transferred to a regional office with direct expertise.

Dammam, Saudi Arabia

+966 13 857 4200

King Abdulaziz Road
Al Khalidiyah Al Janubiyah
Dammam
31451
Xem trên bản đồ

Các văn phòng khác

Al Jubail, Saudi Arabia

Road 118
First Industrial Area
Al Jubail
35717
+966 13 3412 700
Xem trên bản đồ

Bqaiq, Saudi Arabia

Umar Ibn Al Khattab Street
Bqaiq
33261
+966 13 5661 586
Xem trên bản đồ

Jeddah, Saudi Arabia

Umarah Al Yamani
Al Faisallah
Jeddah
23447 5034
+966 12 6970 081
Xem trên bản đồ

Rabigh, Saudi Arabia

Al Farnisliyyah Ash
Sharqiyyah
Rabigh
25753 8607
+966 12 4222 729
Xem trên bản đồ

Riyadh, Saudi Arabia

8519 Najah
Ishbiliyah
Riyadh
12243 4340
+966 11 4542 203
Xem trên bản đồ

Yanbu, Saudi Arabia

Lot #012
Block #03
Shareh Nahawand
Yanbu
+966 14 3962 173
Xem trên bản đồ

Tìm hiểu thêm về Fugro