Văn phòng Brussels của chúng tôi điều phối hoạt động chuyên môn trên bờ, gần bờ và xa bờ, có vai trò thiết yếu đối với sự phát triển thành công của các dự án dầu khí, năng lượng tái sinh, xây dựng và cơ sở hạ tầng, cả ở Bỉ lẫn ở nước ngoài.

Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email

Hãy gọi cho chúng tôi để đặt câu hỏi

If you have an enquiry, please call our main office number below. Your call can be dealt with directly or transferred to a regional office with direct expertise.

Brussels, Belgium

+32 2 776 0310

Avenue de Broqueville 12
Brussels
1150
Xem trên bản đồ

Tìm hiểu thêm về Fugro