Trong toàn Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và địa kỹ thuật chuyên môn, sử dụng trong công cuộc phát triển công trình dân dụng, xây dựng và năng lượng trên bờ và gần bờ. Hợp tác chặt chẽ với văn phòng của mình tại Hồng Kông và với Tập đoàn Fugro toàn cầu, chúng tôi cung cấp các giải pháp đầy tính sáng tạo, sử dụng đến các kỹ năng tổng hợp, công nghệ và nguồn lực.

Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email

Hãy gọi cho chúng tôi để đặt câu hỏi

If you have an enquiry, please call our main office number below. Your call can be dealt with directly or transferred to a regional office with direct expertise.

Ho Chi Minh City, Vietnam

+84 28 5413 8228

D2-16, Lot CN7 (No.31, Street O)
My Giang 2, Phu My Hung
Tan Phong Ward, District 7
Ho Chi Minh City
Xem trên bản đồ

Các văn phòng khác

Ho Chi Minh City, Vietnam

38/6R Nguyen Van Troi
Ho Chi Minh City
+84 28 844 2281
Xem trên bản đồ

Tìm hiểu thêm về Fugro