Chúng tôi là chuyên gia dữ liệu địa lý hàng đầu thế giới, thu thập và phân tích thông tin toàn diện về Trái Đất và cấu trúc trên Trái Đất. Thông qua việc thu thập, phân tích và tư vấn tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu về dữ liệu địa lý để giúp khách hàng thiết kế, xây dựng và vận hành tài sản của họ một cách an toàn, bền vững và hiệu quả. 

Hỗ trợ thế giới đang đổi thay

Thế giới chúng ta đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, do sự gia tăng dân số, dân số dịch chuyển đến các thành phố, phát triển công nghệ và biến đổi khí hậu. Fugro, cùng với các khách hàng của mình, đóng vai trò cơ bản trong việc tạo ra một thế giới an toàn hơn và dễ sống hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác của mình để xây dựng các chương trình nhằm cải thiện hơn nữa sự an toàn và bền vững môi trường.

Chúng tôi tin sự phát triển bền vững là động lực để giúp tạo ra một thế giới an toàn và đáng sống. Điều này đòi hỏi phải cân bằng lợi ích ngắn hạn và dài hạn của các bên liên quan và tích hợp các yếu tố xã hội và môi trường khi chúng tôi ra quyết định. 

Khách hàng và phân khúc thị trường của chúng tôi

Vì nhiều khách hàng của chúng tôi hoạt động trên phạm vi quốc tế, nên chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ chuẩn hóa tại tất cả các khu vực địa lý. Chúng tôi đang gặp sự gia tăng nhu cầu về giải pháp cho các dự án lớn, đa lĩnh vực tích hợp và các thỏa thuận trong khuôn khổ dài hạn.

Doanh thu theo khối thị trường

market sectors

Doanh thu theo dạng khách hàng

client type

Tìm hiểu thêm về Fugro