Chúng tôi là nhà cung cấp độc lập, hàng đầu thế giới về các giải pháp hệ thống thông tin địa lý và tài sản nguyên vẹn cho các công trình lớn, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi cung cấp thông tin và dữ liệu kỹ thuật cần thiết để thiết kế, xây dựng và bảo trì hạ tầng kết cấu một cách an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Trong nhiều thập kỷ tới, tình hình biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và hoạt động đô thị hóa sẽ làm tăng nhu cầu về năng lượng, nước, công trình quy mô lớn, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên.

Chúng tôi thu thập dữ liệu địa hình, thành phần đất và điều kiện môi trường, cả ở trên lẫn xa bờ. Chúng tôi tổ chức dữ liệu thu thập được và gia tăng giá trị cho dữ liệu thông qua quá trình xử lý, diễn giải và ảnh hóa.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thiết kế liên quan đến địa lý, thẩm tra tài sản và tư vấn về tính toàn vẹn cho tài sản. Các dịch vụ của chúng tôi có vai trò then chốt cho khách hàng trong toàn bộ vòng đời dự án công trình hạ tầng lớn của họ.

Doanh thu theo khối thị trường

fugro revenue market segment

Doanh thu theo dạng khách hàng

fugro revenue by client type

Tìm hiểu thêm về Fugro