Chúng tôi là nhà cung cấp độc lập, hàng đầu thế giới về các giải pháp hệ thống thông tin địa lý và tài sản nguyên vẹn cho các công trình lớn, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi cung cấp thông tin và dữ liệu kỹ thuật cần thiết để thiết kế, xây dựng và bảo trì hạ tầng kết cấu một cách an toàn, tin cậy và hiệu quả.

icon-globe-64-grey

Phạm vi toàn cầu

Hoạt động trên toàn cầu, phần lớn trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, chúng tôi có đội ngũ nhân viên khoảng 10.000 người tại khoảng 65 quốc gia. Chúng tôi đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nên một thế giới phù hợp với điều kiện sống con người, thông qua các dịch vụ của mình.

icon-reach-64-grey

Hoạt động của Fugro

Chúng tôi cung cấp nguồn lực trọng yếu để hiện thực hóa và vận hành các dự án công trình hạ tầng lớn, bền vững, trên bờ và xa bờ, cũng như hỗ trợ lập bản đồ
Trái Đất và thăm dò nguồn tài nguyên thiên nhiên.

icon-markets-64-grey

Thị trường của Fugro

Là công ty toàn cầu, cung cấp dịch vụ khảo sát (trắc địa) xa bờ, địa kỹ thuật xa bờ và địa vật lý đáy biển, chúng tôi có thế mạnh đặc biệt về những lĩnh vực chuyên môn như khu vực nước sâu, và chúng tôi có khả năng thực hiện các dự án tổng hợp, lớn.

Trong nhiều thập kỷ tới, tình hình biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và hoạt động đô thị hóa sẽ làm tăng nhu cầu về năng lượng, nước, công trình quy mô lớn, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên.

Chúng tôi thu thập dữ liệu địa hình, thành phần đất và điều kiện môi trường, cả ở trên lẫn xa bờ. Chúng tôi tổ chức dữ liệu thu thập được và gia tăng giá trị cho dữ liệu thông qua quá trình xử lý, diễn giải và ảnh hóa.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thiết kế liên quan đến địa lý, thẩm tra tài sản và tư vấn về tính toàn vẹn cho tài sản. Các dịch vụ của chúng tôi có vai trò then chốt cho khách hàng trong toàn bộ vòng đời dự án công trình hạ tầng lớn của họ.

Doanh thu theo khối thị trường

fugro revenue market segment

Doanh thu theo dạng khách hàng

fugro revenue by client type

Tìm hiểu thêm về Fugro