Thông tin tổng quan về tập đoàn

Chúng tôi cung cấp nhân lực, thiết bị, chuyên môn và công nghệ để hỗ trợ việc thăm dò, phát triển, sản xuất và vận chuyển nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin và dữ liệu kỹ thuật cần thiết để thiết kế, xây dựng và bảo trì hạ tầng kết cấu một cách an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Sơ lược về Fugro

Hiểu sâu hơn về tập đoàn Fugro thông qua những con số chính liên quan đến doanh thu, văn phòng hoạt động trên thế giới và nguồn lực của công ty.

Tìm hiểu thêm về Fugro