Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là nhà cung cấp độc lập, hàng đầu thế giới về các giải pháp hệ thống thông tin địa lý và tài sản nguyên vẹn cho các công trình lớn, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên. Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng để hỗ trợ cho các dự án thiết kế kỹ thuật và công trình kết cấu lớn của bạn. Chúng tôi tạo ra giá trị bằng cách thu thập và diễn giải dữ liệu kỹ thuật về Trái Đất để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế, xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì cơ sở hạ tầng. Tìm hiểu về giá trị, sứ mệnh tầm nhìn, số liệu hoạt động và chiến lược của chúng tôi.