Mijnbouw

Wij bieden ondersteuning in de gehele levenscyclus van de mijn. Hierbij gaat het om theoretische studies, verkenningen, exploratie onderzoek, haalbaarheid en de bouw, werking en uiteindelijke sluiting. Onze permanente aanwezigheid over de hele wereld biedt geotechnische-, ecologische-, hydrologische-, geologische-, en data inwinningsdiensten.

De verkenning, ontwikkeling en exploitatie van een toonaangevende mijn biedt complexe uitdagingen. Er worden vaak enorme kapitaalinvesteringen gemaakt in veeleisende omgevingen. Projecten moeten op tijd en binnen een bepaald budget worden geleverd volgens de geldende veiligheids- en milieunormen. Succes vereist toewijding aan projectmanagement en technische uitmuntendheid in alle ontwikkelingsfasen. Het vereist een “can do” houding en een grondige kennis van de specifieke industrie met vele jaren ervaring.

Wij zijn de toonaangevende leverancier voor de verzameling en interpretatie van gegevens van’het oppervlak en de diepere lagen van de aarde ter ondersteuning van de infrastructurele ontwikkelingen voor de mijnbouw en exploitatie op het land, langs de kust en op de zeebodem. Onze ervaring ter ondersteuning van de ontwikkeling van mijnbouwinstallaties omvat:

 • Open pit mijnen
 • Tunnels
 • Infrastructuurcorridors (wegen, spoorwegen, kabels en pijpleidingen)
 • Havens
 • Afvalbassins
 • Water- en milieumanagement
 • Toezicht op de veiligheid en integriteit van operationele installaties

We beschikken over de middelen en expertise om een single-source gebundeld pakket met geo-diensten aan te bieden.

Een theoretische studie wordt vaak beschouwd als de meest kosteneffectieve fase van een mijnproject. Het minimaliseert het risico van onverwachte bodemomstandigheden, hetgeen tot hogere kosten en/of vertraging van projecten zou kunnen leiden.

Wij brengen via de bestaande gegevens de locatie in kaart om de specifieke kenmerken te identificeren en de geschiedenis van de locatie te onderzoeken. Daartoe analyseren we de beschikbare gegevens en informatie. Aan de hand van onze studie kunnen we de vermoedelijke geologische omstandigheden op de locatie bepalen; met inbegrip van het bodemtype, het soort gesteente, de gasemissies, het grondwater, de vegetatie en de verontreiniging. Wij zijn in staat om u in situaties met weinig of geen informatie over de bodem en stabiliteit te helpen bij het identificeren van potentiële geologische aansprakelijkheid op de locatie.

Wij kunnen u helpen met:

 • Interpretatie van luchtfoto’s en satellietbeelden
 • Ontwerp van exploratieprogramma
 • Landenstudies
 • Marktanalyse
 • Grondonderzoek

Tijdens de verkenning streven wij ernaar om zo veel mogelijk informatie te halen uit theoretisch onderzoek. Wij verzamelen gegevens door middel van observatie van de huidige omstandigheden in het veld en voorzien u van feedback over de mogelijke bouwkwesties.

Adequate apparatuur is absoluut noodzakelijk voor de verkenning van een locatie en voor de productiviteit van het personeel in het veld. Wij bieden u de juiste apparatuur en het personeel om te beginnen met verdere identificatie van de karakterisering van de grond, hellingstabiliteit, obstakels, en/of gevaarlijke omstandigheden.

Wij bieden:

 • Regionale geochemische en geologische data-inwinning
 • Remote sensing
 • Geofysica vanuit de lucht

Het ontwikkelen van een succesvol landlocatie-exploratieprogramma vereist een goed doordachte plan. Karakterisering van de ondergrond door middel van een goed doordacht exploratieprogramma voorkomt dure verrassingen tijdens en na de bouw. Wij beschikken over de juiste apparatuur, ervaring en werknemers om een effectief locatie-exploratieprogramma te ontwikkelen en uit te voeren voor projecten van elke omvang en op elke locatie.

Mijnbouwprojecten met grote gevoeligheid voor bodemgedrag zijn in toenemende mate afhankelijk van geavanceerde testprogramma’s. Wij maken gebruik van geavanceerde laboratoria voor bodemonderzoek, waar bodemmonsters uit onshore en offshore projecten over de hele wereld worden verwerkt voor complexe analyses.

Laboratoriumanalyses bootsen de effecten na van cyclische belasting, zoals golfwerking, wind en aardbevingen. Om te zorgen voor kwaliteitsborging tijdens het testproces zijn er speciale protocollen beschikbaar zoals monsteropslag met gecontroleerde temperatuur en vochtigheidsgraad.

Wij bieden:

 • Boren
 • Dataregistratie
 • Graven
 • Bemonstering
 • Geochemie
 • Geofysica
 • Mapping
 • Opleiding
 • Voorraadcalculatie
 • Vergunningen

Voorbereidend haalbaarheidsonderzoek is van cruciaal belang voor een project. De kwaliteit van ecologische, geologische en geotechnische engineering vormt de basis voor het slagen van uw project. Wij hebben een groot team van vooraanstaande technici om deze diensten te verstrekken. Daarnaast zijn wij marktleider in de beoordeling van geologische gevaren waarbij onze engineeringsdiensten worden geïntegreerd met onze verzameling van veldgegevens.

Wij zijn zodoende in staat om op locatie geotechnische informatie te verstrekken, geofysische kenmerken van de voorgestelde locatie te analyseren, topografische LIDAR-inspecties uit te voeren en bathymetrische gegevens te verwerven voor de ontwikkeling van havens. Wij integreren al deze gegevens en de conclusies daarvan in een GIS-systeem.

Wij bieden:

 • Boren
 • Dataregistratie
 • Geofysica
 • Hydrologische beoordeling
 • Hoge precisie landmetingen
 • Resource modellering en classificatie
 • Milieu-impact studies
 • Mijnplanning
 • Economische analyse

Wij zijn een marktleider als het gaat om ondersteuning op het gebied van engineering en constructie in de mijnbouw. Wij zijn gespecialiseerd in engineering van kustbouwprojecten en onze wereldwijde vloot van jack-up platformen is actief over de hele wereld ter ondersteuning van geotechnisch onderzoek van havens.

Wij zijn in staat om schachten met een grote diameter te boren in hard gesteente en kunnen deze technologie toepassen in waterontziltingsinstallaties. Onze vaardigheden op het vlak van infrastructuurondersteuning worden uitgebreid tot pijpleidingen, spoorwegen en funderingen voor brekers, mechanische hantering en minerale verwerkingseenheden. We bieden ook on-locatie testlaboratoria voor bouwmaterialen en paalfunderingstests ter ondersteuning van de EPC-fase. Wij zijn trots op onze veiligheidsreputatie en wij delen dezelfde filosofieën met eigenaren als het gaat om veilige mijnbouwactiviteiten. Wij bieden een beheersbare oplossing voor ons werk en begrijpen dat de efficiënte en economische uitvoering van onze deliverables het succes bepaalt van een project.

Wij kunnen u helpen met:

 • Sonderen (CPT)
 • Boren
 • Dataregistratie
 • Geofysica
 • Werkprogramma 's
 • Mineraalverwerkingsplan
 • Vergunningsprocedure
 • Drainage ontwerp
 • Helling stabiliteitsbeoordeling
 • Landschapsplanning
 • Ontwerp infrastructuur

Geotechnische en geologische analyse van de hellingstabiliteit, in situ geo-monitoring en periodieke LIDAR-inspecties van dagbouw-ontwikkelingen en -voorraden zijn slechts een paar van de diensten die wij kunnen leveren. Onze wereldwijde conus technologie (CPT) wordt gebruikt om de stabiliteit van de installaties te bepalen en onze geohydrologen bieden nauwkeurige aanbevelingen over waterkartering, voorkoming van verontreiniging en soortgelijke lopende operationele aangelegenheden die bij mijnbouw komen kijken. We bieden ook mijnsluitingsplannen en voortdurende veiligheidscontrole van gesloten mijnen.

Onze diensten omvatten:

 • Sonderen (CPT)
 • Boren
 • Dataregistratie
 • Geofysica
 • Lay-out van het mijngebied
 • Milieu-inspecties
 • Opleiding
 • Plan voor de afsluiting van een mijn
 • Toezicht
 • Opnieuw verbouwen

De exploratie, ontwikkeling, exploitatie en sluiting van een grote mijn, zorgt voor unieke uitdagingen met betrekking tot milieu, logistiek en techniek. Wij hebben een inzicht in deze uitdagingen en zijn ons ervan bewust dat mijnbouwprojecten vaak moeilijk te ontwikkelen zijn. Locaties kunnen verafgelegen zijn, zich op problematische hoogte bevinden of in een ongerept gebied, ver weg van de uitvoer. Het maximaliseren van de voordelen voor de lokale bevolking is van essentieel belang en de veilige en milieuvriendelijke uitvoering van een project is verplicht.

Wij zijn trots op:

 • De kwaliteit van onze technische expertise en het vermogen complexe technische problemen op te lossen.
 • Ons bewustzijn van alle risico's in verband met een belangrijke ontwikkeling en ons vermogen om een volledige risicomanagementoplossing te bieden.
 • Onze toewijding op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het milieu
 • Ons streven naar perfectie
 • en het behoud van ons technisch voordeel aan de hand van permanente investeringen in technologie en apparatuur
 • Onze inzet voor veiligheid, milieubescherming, duurzame ontwikkeling en voorschriften en wetten in de omgeving waar we werken.

Meer informatie over onze services