• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Het ontwerp, de bouw, het beheer en het onderhoud van wegen en de bijbehorende civiele infrastructuur vereisen specifieke informatie en adviezen. Onze technieken en expertise zijn in staat om risico's te beperken en beheersen, persoonlijke veiligheid te verhogen en het milieu en commerciële investeringen te beschermen. We werken vanaf de eerste haalbaarheidsonderzoeken tot en met lange termijn assetmanagement samen met overheidsinstanties, adviesbureaus, bouwbedrijven en private ontwikkelaars om het wereldwijde netwerk van snelwegen uit te breiden, te verbeteren en onderhouden.

We hebben een van de grootste wagenparken voor snelweginspectie in de wereld. Elk jaar inventariseren en analyseren wij duizenden kilometers snelweg op conditie, structuur en sterkte van het wegdek, inclusief de omliggende infratructuur. Ons Centre of Excellence, waarin wereldwijde ervaring en middelen zijn geborgd, biedt een totaal pakket van diensten zoals inspectie, testen, data-analyse, ontwerp, modelleren, onderhoudsprogramma's en ontwerpadviezen.

Wij helpen overheden en commerciële organisaties over de hele wereld om betere en veiligere wegen, bruggen en tunnels te leveren. U kunt op ons rekenen voor een uitgebreid, kosteneffectief overzicht van uw mogelijke snelwegroutes, met behulp van satelliet-, lucht- en grond-gebaseerde laser- en fotografische data inwinning. Voor een nauwkeuriger beeld van specifieke locaties biedt onze expertise in grondonderzoek, topografische data inwinning en het testen van materialen het essentiële raamwerk voor ontwerp, kwaliteitscontrole en validatie.

Wij bieden:

 • Ondersteuning aan publieke of private gefinancierde infrastructuur projecten
 • Selectie van de route en het karteren hiervan
 • Risicoanalyse van aardbevingen
 • Inrichten van lokale geodetische netwerken
 • Geofysisch onderzoek naar geologische risico's, geologie en ontwerpparameters
 • Nauwkeurige plaatsbepaling
 • Geotechnisch onderzoek en engineering op het land en over water
 • Wegdekontwerp
 • Funderingsontwerpen en -testen
 • Instrumenteren en testen van funderingspalen van bruggen
 • Ontwerp bouwmateriaal
 • Maatvoeringsondersteuning en machinebesturing tijdens bouw
 • Laboratoriumtesten
 • Kwaliteitscontroles tijdens aanleg
 • Asset- en wegdekmanagement

Het effectief beheren en onderhouden van wegen is onlosmakelijk verbonden met kennis hebben over de assets, hun kenmerken en conditie. Wij bieden een breed scala van data inwinnings-, onderzoeks-, analyse- en rapportagetechnieken om een asset database op te bouwen en de conditie van wegen te bepalen. De data worden ingevoerd in het verhardingsmanagementsysteem van de klant, welke advisering en budgettering van onderhoudsprogramma’s ondersteunt, om zo het beheer van wegen op korte, middellange en lange termijn te verbeteren.

Wij bieden:

 • Studies over zettingen van bodem en objecten met INSAR
 • LiDAR-opnames en fotogrammetrie vanuit de lucht of terrestrisch met behulp van FLI-MAP en/of DRIVE-MAP
 • Wegdek- en assetinventarisatie
 • Opnames van de condie van het wegdek, gebruikmakend van de door Fugro ontwikkelde ARAN (Automatic Road Analyzer)
 • Stroefheidsmetingen
 • Inventiseren van wegdekopbouw, gebruikmakend van GPR (Ground Penetrating Radar) en kernbemonstering
 • Draagkrachtonderzoeken, gebruikmakend van valgewichtdeflectiemetingen
 • Geofysisch en niet-destructief onderzoek van kunstwerken om de constructie en conditie te bepalen
 • Kernen en testen van monsters uit kunstwerken
 • Specialistisch onderzoek en analyse van wegdekbeschadigingen
 • Onderzoek naar levensduurverlenging
 • Ondersteuning voor de analyse, visualisatie en het beheer van gegevens

Door een breed scala aan meettechnieken - gemonteerd in een vliegtuig, helikopter of truck dan wel een sondeerconus - kunt u erop vertrouwen dat wij de juiste data inwinningstechniek voor uw project aanbieden. Onze opdrachtgevers profiteren van:

 • Kennis en ervaring vanuit de gehele Fugro groep
 • Geïntegreerde diensten, zoals met GPR uitgeruste ARAN voertuigen die in één enkele rit zowel de opbouw als de oppervlakte van het wegdek scannen.
 • Zorgvuldige analyse en rapportage van gegevens
 • Ontwerpexpertise

Meer informatie over onze services