• Careers
  • Fugro Global
  • Global
Tunnels en ondergrondse ruimtes

Tunnels en ondergrondse ruimtes

We bieden multidisciplinaire expertise op het gebied van acquisitie van Geo-data, beheer van grondrisico’s en structureel monitoring van tunnels en ondergrondse projecten op veiligheid, levensduurverlenging en predictie van onderhoud, renovatie of vervanging. Ons team werkt nauw samen met onze klanten om effectief risicobeheer te implementeren en kosten te besparen gedurende de hele levenscyclus van de tunnel.

We hebben een lange en succesvolle staat van dienst in het identificeren, interpreteren en beheersen van grondrisico's. Door deze kennis te combineren met onze expertise op het gebied van tunnelconstructie en -onderhoud, hebben we een zeer gericht, professioneel team samengesteld om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar technische ondersteuning rondom tunnels.

Onze expertise beperkt zich niet tot het verzamelen van data alleen, maar omvat ook het doen van analyses en het geven van advies op basis van data; dit alles wordt ondersteund door onze uitgebreide ervaring in het ontwerpen en toezicht houden op locaties van vele technische uitdagende projecten. 

Ons advies is altijd om onze specialisten in een vroeg stadium bij projecten te betrekken. Dit stelt hen in staat om geavanceerde, datarijke modellen van grondeigenschappen en georisico's te creëren, die als input kunnen dienen voor het ontwerp van de tunnel en de grondwerken en daarmee het bouwproces kunnen begeleiden en versterken.

Ons Virgeo® dataplatform biedt projectteams eenvoudig toegang tot overzichtelijke informatie voor efficiënte besluitvorming. Het integreert geotechnische, geologische en constructieve inzichten - in de meeste gevallen real time - om de bouw te versnellen en de risico’s van de ondergrond te verminderen.

Na constructie blijven onze Geo-data waarde leveren door het Bouwinformatiemodel (BIM) te ondersteunen met een verdieping in kennis van de ondergrond, samen met assetbeheergegevens afkomstig van lopende constructieve beoordelingen en monitoringactiviteiten ter plaatse.

 

Om de risico’s rondom de levenscyclus van kritieke infrastructuur te beheersen, is een gedegen kennis van zowel de ondergrond als de toestand van de tunnel van vitaal belang, inclusief de interactie tussen bodem en constructie. Dit geldt in elke fase: van pre-constructie – haalbaarheid, planning en ontwerp – tot de bouw inclusief grond- en milieurisico's en de langdurige exploΐtatiefase – met een sterke focus op onderhoud.

Eigenaren en ontwikkelaars hebben behoefte aan een representatief beeld van de ‘5 G’s’ van de bodemgesteldheid: geologisch, geotechnisch, geospatiaal, geofysisch, geogevaar. Zonder inzicht in deze aspecten lopen ze risico’s op verrassingen in de bodemcondities en worden een hele reeks problemen in gang gezet. Deze omvatten een ontoereikend ontwerp, constructieproblemen, verlies van vertrouwen van omwonenden en grote verzekeringsclaims - die allemaal waarschijnlijk het rendement op de investering zullen verminderen.

Onze geïntegreerde diensten helpen om:

  • Projectrisico’s te verminderen door nauwkeurige en betrouwbare informatie te verstrekken
  • De efficiëntie van projecten te verbeteren door de kans op onvoorziene bodemgesteldheid te verkleinen
  • Constructieve problemen te identificeren om vroegtijdig ingrijpen mogelijk te maken, waardoor grote reparatiekosten of veiligheidsproblemen worden verminderd

Meer informatie over onze services