• Careers
 • Fugro Global
 • Global
powerline-image_2048x1000

Transmissie and distributie

Aan de hand van onze Roames-service combineren we innovatieve inwintechnieken met geavanceerde gegevensverwerking en cloudmogelijkheden, om een nauwkeurig en dynamisch 3D-model te creëren van de assets van het energiebedrijf.

Roames laat u op afstand de conditie en prestatie van uw netwerk onderzoeken en controleren om zo uw investerings- en onderhoudsprogramma's te optimaliseren. Dit vermindert operationele risico's en kosten, terwijl het de veiligheid en klantenservice verbetert. Roames laat u uw netwerk observeren, modelleren simuleren.

Roames zorgt voor een nauwkeurig, hoge-resolutie, technisch kwaliteitsmodel van uw volledige activanetwerk, wat zorgt voor een jaarlijkse besparing van wel 40% in vergelijking met traditionele methoden.

Deze assetmanagementdiensten worden geleverd via het maandabonnement van Roames. Dit omvat een nauwkeurig en volledig 3D-elektriciteitsmodel van elke mast, draad en netwerk - met netwerkspanningen - en vegetatiebeheerprogramma's waarmee u de vegetatie rondom uw assets kunt simuleren ten opzichte van uw specifieke bedrijfsregels. Extra modules omvatten goedkeuringsmonitoring van de geleider om risico's in te schatten en te evalueren van elke mast, kruis-arm en hardware, isolator, bevestigingen en gekoppelde apparatuur.

Via Roames kunt u de status en prestaties van uw netwerk op afstand controleren en evalueren. Dit is ook van belang om snel in noodsituaties te kunnen acteren.

Fugro Roames host voor u de gehele asset-simulatieomgeving waarmee u de status en de prestaties van uw netwerk kunt onderzoeken en controleren. Onze unieke aanpak omvat:
 
 • 3D-model - innovatieve technieken gecombineerd met geavanceerde verwerking van de gegevens in de cloud voor het leveren van een compleet en accuraat 3D virtueel model van uw assets in de natuurlijke en gebouwde omgeving. 
 • Cloud delivery – Roames elimineert de noodzaak voor in-house beheer van ruimtelijke big data. Onze gegevens zijn verwerkt en opgeslagen in de cloud en worden gepresenteerd in een interactieve, 3D visualisatieomgeving met behulp van Google Earth-lagen of via uw bestaande GIS-systeem. 
 • Jaarlijkse updates - uw gehele netwerk en de omgeving is gemodelleerd en wordt op jaarbasis bijgewerkt om wijzigingen te monitoren en onze simulatie algoritmen te informeren voor een nauwkeurigere beoordeling van de risico's. 

Roames’ virtuele-werelddiensten bieden klanten een jaarlijkse kostenbesparing tot 40% in vergelijking met traditionele beheerssystemen door een vermindering of het elimineren van inspectiecycli, vroege herkenning van defecten en preventief onderhoud, geoptimaliseerde strategische respons en werkplanning.

Wij bieden inspectie en rapportage van de risicoanalyse van vegetatie die uw elektrische distributienetwerk belemmeren. Analyse is gebaseerd op de door Roames vastgelegde 3D virtuele wereld van uw netwerk en de natuurlijke en gebouwde omgeving. Met deze service kunt u de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening vergroten. Bovendien zorgt de service voor kostenbesparingen door operationele efficiëntie en het gebruik van een innovatieve aanpak. Het omvat:
 
 • Vegetatieanalyse - de exacte positie van de fysieke netwerklocatie en de configuratie van uw netwerklocatie met alle vegetatie wordt in beeld gebracht waardoor uw afhankelijkheid van subjectieve veldkeuring voor vegetatieanalyse sterk verminderd. De virtuele wereld wordt jaarlijks ververst en levert dus een up-to-date vegetatierisico-analyse en audits gemodelleerd ten opzichte van assets in het veld.
 • Vegetatierisicoverslagen - leveren waardevolle gegevens voor strategische planning en vormen de basis van een risicoanalyse van de gehele regio. De indeling naar categorie en rangschikking wordt gedefinieerd op basis van de wensen van de klant en de wettelijke normen en regels van de omgeving. Het Roames capture-programma levert levensechte coördinaten en binnendringingsanalyseresultaten voor elke binnendringing die wordt gevonden. Dit biedt directe context en relevantie voor de operationele medewerkers.
 • Jaarlijkse monitoringscyclus - binnen het eerste operationele jaar genereert Roames standaardbehandelingsprofielen die worden gebruikt als basis voor het toewijzen van risico´s en deze verstrekken gegevens voor uw strategische beheerplanning van het vegetatieprogramma. U kunt geld besparen in de daaropvolgende jaren door minder frequent vegetatiebehandelingscycli in te zetten, aangespoord door gecontroleerde groeicijfers die een direct gevolg zijn van de uiteenlopende bioregio en klimatologische omstandigheden.
 • Risicobeperking - van een netwerkoverzicht tot een gedetailleerde weergave van een enkele boom in 3D of diepgaande rapporten, Roames biedt u directe zichtbaarheid van de gehele vegetatiestatus, op elk aggregatieniveau. Dit vermindert de risico's van brand, elektrocutie, uitval en het niet naleven van de regels.

Roames biedt een kosteneffectieve en uitgebreide inspectie- en analyseservice om vegetatierisico´s in kaart te brengen, kosten te verminderen of te elimineren die in verband staan met andere controlemethodes, en de kosten van het beheer van de vegetatiebehandeling te reduceren.

Het verwezenlijken en handhaven van de vrije ruimte tot electriciteitskabels is een belangrijke veiligheids- en nalevingskwestie. Ons product biedt betaalbare mogelijkheden voor elektrische voorzieningen om het risico te beoordelen en te beheren in verband met de nabijheid van de geleider tot de grond. 

 • Analyse vrije ruimte tot electriciteitskabels - Roames’ analyse van de vrije ruimte rondom alle geleiders rapporteert de nabijheid tot de grond, wegen, rivieren en structuren, inclusief klantspecifieke categorisatie van gebreken in de toedeling van vrije ruimte. Dit resulteert in bruikbare rapportages die rechtstreeks worden verstrekt aan uw operationele personeel. Het gebruik van klantstandaarden op het gebied van vrije ruimte vermindert de extra kosten en de tijd die nodig is voor aanvullende analyse en interpretatie nadat de rapportage van Roames is opgeleverd.
 • Rapportages vrije ruimte tot electriciteitskabels - Roames levert rapportages over de vrije ruimte tot electriciteitskabels met classificatie ten opzichte van door de klant gedefinieerde vrije-ruimtestandaarden en wettelijke voorschriften. Wij kunnen een eerste en jaarlijkse momentopname van de locatie van alle geleiders in uw netwerk leveren en minimale vrije ruimtes rapporteren ten opzichte van de overeenkomstige en huidige modellen van de grond (terrein).
Door de locatie van de assets precies te beheren en te monitoren, kunnen onderhoudsprogramma's effectief worden beheerd om het risico van netwerkincidenten veroorzaakt door geleiders met een kleine bodemvrijheid te verminderen.
Roames' conditiebepaling van assets biedt hoge-resolutie beelden en analyse en gedetailleerde rapportering van de status van uw elektrische distributienetwerk. Dit zorgt ervoor dat u de integriteit van netwerkelementen (zoals polen) en verwante subcomponenten (inclusief dwarsarmen en isolatoren) kunt verifiëren en de onderhoudsprioritering naar een hoger niveau kunt tillen om aan de standaarden op het gebied van veiligheid, risico's en regelgeving te voldoen. Wij bieden een totaaloplossing, van het beheer van het luchtfotoprogramma tot de deskundige analyse van de status van de asset en levering van defectrapportages met ondersteunende visualisaties.
 
 • Hoge-resolutie beelden van assets - met behulp van sensoren in de lucht worden hoge-resolutie digitale beelden verzameld over de assets in uw netwerk. De beelden leveren de huidige stand van paalstructuren, subcomponenten (inclusief dwarsarmen en isolatoren) en aangesloten apparatuur (zoals transformatoren).
 • tatusanalyse - onze ervaren en gekwalificeerde lijninspecteurs analyseren en categoriseren gebreken die zijn vastgesteld vanuit de beelden. Van assets met mogelijke gebreken worden verslagen opgesteld en deze worden geprioriteerd voor onderhoudsacties. Uw specifieke onderhoudsnormen zijn opgenomen in de analyse, zodat rapporten worden geleverd die naadloos integreren met uw bestaande defectmanagementprocessen.
Onze service verkleint de risico's en de nodige investering die is vereist voor het uitvoeren van de lopende, gedetailleerde, op grote schaal uit te voeren inspecties. 

Wij stellen u instaat om uw investeringen en onderhoudsprocessen aanzienlijk te verbeteren door middel van de volgende belangrijke voordelen:

 • Grondige kennis van uw netwerk via een nauwkeurig, dynamisch 3D-netwerkmodel van elke mast en geleider met circuitconnectiviteit en -configuratie
 • Snelle en betaalbare manier om jaarlijks elk netwerk te controleren op nalevingsgebreken. Elke individuele kabel krijgt een 100% controle, wat helpt bij het optimaliseren van onderhoudsschema's en risico's verlaagt
 • Cloud-gebaseerde oplossing, het probleem van het beheer van grote datasets wordt weggenomen en het minimaliseert uw interne overhead en IT-systemen
 • Volledig schaalbare oplossing, zodat u jaarlijks tot enkele honderdduizenden kilometers aan hoogspanningskabels kunt onderhouden
 • Snel reactievermogen in het geval van zware stormen en natuurrampen met 24-uurs doorlooptijd
 • Stimuleren van een gezamenlijke aanpak van het gehele assetmanagement dankzij geoptimaliseerde infrastructuurplanning met regionale prioriteiten

Meer informatie over onze services