• Careers
 • Fugro Global
 • Global
coastal_development

Kust- en hoogwaterbescherming

De stijgende zeespiegel bedreigt de veiligheid van leefgemeenschappen in kustregio's en delta's, waardoor effectieve oplossingen voor planontwikkelingen en landaanwinningen van cruciaal belang zijn Naar onze mening omvat dit ook de voorgeschreven grondonderzoeken, data inwinning, accurate processing en interpretatie van de data. Met inherente kennis van ontwerpen voor de toekomst biedt ons wereldwijde team van geotechnische consultants ontwikkeladviezen en risico management.

We hebben een halve eeuw ervaring in de maritieme omgeving en geotechnische ontwerpen en ontwikkelden veel van de exploitatietechnieken die tot op de dag van vandaag worden gebruikt. Samen met een ongeëvenaarde onshore en nearshore expertise in data inwinning, ondersteunen wij de ontwikkeling en bouw van havens, bruggen, tunnels, wegen, kustvoorzieningen, landaanwinningen en zeeverdedigingswerken. Wij werken op een efficiënte en verantwoorde wijze in kwetsbare, vijandige en technisch uitdagende omgevingen. Wij kunnen u voorzien van cruciale informatie voor het beheer van kustgebieden (met een focus op kusterosie en verlies van leefomgeving); risicopreventieadvies als het gaat om vervuiling en andere natuurverschijnselen en plannings- en managementsondersteuning voor elke activiteit van de ontwikkeling in kustgebieden.

Veel van 's werelds grootste havenontwikkelingen, belangrijke bruggen en tunnels zijn aangelegd met behulp van onze exploratie-, engineerings- en maritieme meetdiensten. Onze specialistische nearshore onderzoeksteams hebben een sleutelrol gespeeld in de haalbaarheids-, ontwerp- en bouwfase van grote projecten, vaak in uitdagende omgevingen waaronder gebieden met een hoog seismisch risico.

Wij bieden:

 • Bureaustudies (geologische, geotechnische en UXO)
 • Studies naar waarschijnlijkheid seismische en tsunamirisico's
 • Geotechnische advies- en ontwerpdiensten
 • Studies naar sedimentaties en offshore-naar-nearshore golfbewegingen
 • Real-time metereologische metingen en monitoring
 • Voorspellende weerkundige modellen op basis van historische gegevens
 • Vanuit de lucht of satelliet in kaart brengen van kusttopografie, -objecten en -leefomgevingen, gebruikmakend van bathymetrische en topografische LiDAR en multi- of hyperspectrale beeldsensoren
 • Meten door middel van een integratie van laserscan en bathymetrische sensoren vanaf een boot (BOAT-MAP)
 • Sonar echo-soundingsensoren voor gedetailleerde bathymetrische opnames
 • Onshore, nearshore en ondiep maritiem geofysisch onderzoek van de geologie, geologische risico's, UXO en ontwerpparameters
 • Milieu inspecties en studies (EIA, baseline, benthic zone)
 • Onshore en offshore geotechnische grondonderzoeken
 • Laboratoriumonderzoeken
 • Ontwikkeling van ondersteunende infrastructuur op land
 • Specialistische diensten voor bouw en paalinstallatie voor ligplaatsen, steigers, terminals en afmeer-gerelateerde objecten
 • Installatie van ingegraven pijpleidingen en plaatsing van bepantseringsstenen
 • Geïntegreerde plaatsbepalingsystemen voor schepen, sleepboten, kabelleggers en sleuvengravers

Wij bieden ontwikkelaars, aannemers, overheidsinstellingen en havenauthoriteiten gedetailleerde havenonderzoeken om de conditie van (navigatie)kanalen, structuren en aangrenzende kustlijnen te beoordelen. We verzamelen en presenteren deze gegevens voor havenauthoriteiten en loodsen om een veilige en efficiënte navigatie mogelijk te maken en voor baggerbedrijven om hun geplande baggerwerk uit te voeren.

Wij bieden:

 • Geotechnische monitoring en instrumentatie
 • Satelliet metingen (InSAR) om bewegingen van bodem en objecten te detecteren, in kaart te brengen en te monitoren
 • Milieu- en metoceanmonitoring
 • Realtime monitoring van de kwaliteit van zee- en binnenwater
 • Vanuit de lucht in kaart brengen van milieu en leefomgeving
 • Kartering vanuit de lucht en landmeetkundig onderzoek
 • Geofysische en niet-destructieve metingen van kuststructuren
 • Topografische hoogtemetingen op land en onderwater
 • Hydrografische metingen
 • Bodem profilering voor baggerwerkzaamheden

We verschillen op vier wijzen van de meeste meetbedrijven en geotechnische consultants:

 • Wij bezitten en gebruiken onze eigen vaartuigen, meetsystemen, positioneringssystemen, geotechnische apparatuur en paalinstallatieapparatuur
 • Ons vermogen om op korte termijn goed uitgeruste teams van deskundigen te mobiliseren, is ongeëvenaard.
 • Wij bieden uitgebreide expertise in onshore en nearshore metingen, funderingsontwerp, metocean wetenschappen, plaatsbepaling per satelliet en maritieme bouw
 • Wij zijn in staat om alle fysieke en ecologische kennis te leveren die voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van assets en voor uitvoering is vereist

Meer informatie over onze services