• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Veel Nederlandse steden kampen met verouderende binnenstedelijke kademuren. Hiermee staan wij voor een enorme opgave om deze kades te herstellen en te behouden voor de toekomst. 
Ook in havens wordt de belasting op kadeconstructies steeds groter en is risicobeheersing in ontwerp-, bouw en beheerproces steeds belangrijker.
Fugro biedt met innovatieve technologieën een totaaloplossing voor het monitoren, beoordelen en herstellen van kademuren. 

Fugro is dé Geo-specialist op het gebied van kadeconstructies door de sterke combinatie van landmeetkundige, geotechnische en sensoring expertise. Hiermee ontzorgen wij onze klanten in het ontwerp-, bouw en beheerproces van kadeconstructies. 
Door Fugro’s geotechnische expertise, grondonderzoek en laboratoriumonderzoek kan een betrouwbaar inzicht worden gegeven aan de sterkte van de ondergrond en interactie met de kadeconstructie. De landmeetkundige diensten aangevuld met innovatieve sensortechnologie kunnen vervolgens bewegingen van kadeconstructies op milimeterniveau in kaart brengen. Deze informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd in Fugro’s Geo-data portals.

Met deze real-time informatie beoordelen  vakspecialisten van Fugro de risico’s rondom kadeconstructies en kunnen keuzes worden gemaakt ten behoeve van zowel ontwerp als beheer en onderhoud. 

De diensten van Fugro variëren van het inwinnen van betrouwbare informatie over de ondergrond en kadeconstructies door middel van metingen tot het (versterkings)ontwerp en risicobeoordeling van kadeconstructies.

Om de risico’s van kadeconstructies te beheersen, is een gedegen kennis van zowel de ondergrond als de kades van vitaal belang. Met deskundige adviseurs van Fugro en betrouwbare Geo-data zorgen wij ervoor dat:

- Risico’s worden geminimaliseerd door nauwkeurige en betrouwbare informatie over de ondergrond en geodetisch advies over verplaatsingen en zettingen.

- Asset manager real-time inzicht krijgen in risico’s van kadeconstructies.

- Asset managers ontzorgd worden door de totaaloplossing van Fugro met deskundige adviseurs.