buildings

Gebouwen en industriële installaties

Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van gebouwen is afhankelijk van deskundig grondonderzoek, kwaliteit van de data, nauwkeurige interpretatie en advisering. Deze essentiële processen verbeteren de planning en beperken de risico’s. Een gedegen inzicht is van cruciaal belang voor bouw-, onderhouds- en renovatieprojecten en voor de ondersteuning in alle projectfasen van haalbaarheidstudies via bouwkundige ondersteuning tot monitoring van bouwcondities en integriteitsbewaking.

In de vroege jaren 60 probeerde we een aantal grondonderzoekstechnieken uit. Één daarvan is de sondeertechniek (CPT), welke een belanrijke bijdrage bij het vaststellen van de ondergrondse geologie mogelijk maakte. CPT's worden nog altijd veel gebruikt, gecombineerd met de nieuwste geavanceerde data-inwinningstools en interpretatiehulpmiddelen. De informatie uit onze CPT's is essentieel in de ondersteuning van ontwerpers, ingenieurs en bouwbedrijven bij het bepalen van de optimale oplossing voor geplande en bestaande gebouwen.

Daarnaast bieden wij vele andere meet-, test- en monitoringdiensten. Onze kennis van de praktijk, materialen en de verouderingsmechanismen van erfgoedgebouwen gecombineerd met ons wereldwijde netwerk van specialisten op het gebied van engineering en materiaal gerelateerd werkgebied, geeft ons een uniek perspectief op succes.

Wij bieden een breed scala aan diensten om u te helpen bij het beheer van uw projecten, van haalbaarheid tot constructie, QC en voltooiing. Tijdens de planningsfase kunnen onze satelliet- en luchtbeelden helpen om de haalbaarheid te bepalen en om geschikte locaties te selecteren. In de ontwerpfase kunnen onze geologische en geotechnische studies, in combinatie met onze geo-adviesdiensten, zorgen voor funderings- en drainage-engineeringsoplossingen. Tijdens de bouw ondersteunen onze materiaaltests en monitoring de kwaliteitscontrole.

Wij bieden:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Satellietmetingen (InSAR) om de stabiliteit van de grond te bepalen
 • Verwerking, analyse, interpretatie en mapping van geologische gegevens
 • Risicoanalyse van aardbevingen
 • Luchtfotografie en kartering
 • Bouwconceptonderzoek, ontwerp en bouwondersteuning
 • Geo-monitoring
 • Geofysisch onderzoek van geologie, georisico´s en engineering
 • Karteren van ondergrondse kabels en leidingen
 • Geotechnisch in situ grondonderzoek, met inbegrip van sonderingen, boringen en bemonstering (bodem en grondwater) voor verder onderzoek
 • Geotechnisch laboratoriumonderzoek en testen
 • Funderingsontwerp, engineering en analyse
 • Funderingstesten, met inbegrip van bi-directionele O-cel testen op grote funderingspalen
 • Bouwtoezicht en verstrekking van QA/QC
 • Gespecialiseerde technische diensten en consultancydiensten

Door niet-destructieve en directe technieken met elkaar te combineren zijn wij in staat om de structurele integriteit van gebouwen te onderzoeken en zo hun interne structuren te onthullen, waaronder ook de aard en de omvang van verborgen gebreken.

Dit is essentieel voor onderhoud, verandering van gebruik, renovatie of ontmanteling. Of een gebouw nu modern, historisch, residentieel of industrieel is, de door ons verstrekte informatie maakt kosteneffectieve onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en gericht herstelwerk mogelijk.

Wij bieden:

 • Geavanceerde remote meetoplossingen om de stabiliteit van omgeving en zettingen van gebouwen te beheersen
 • Instrumentatie en structural monitoring - van een afzonderlijke meting van enkele parameters tot volledige integriteitsmonitoring van gebouwen en omgeving
 • Terrestrische en mobiele laserscanning
 • Onderzoek naar de conditie van gebouwen
 • Structureel constructieonderzoek
 • Niet-destructief onderzoek
 • Het testen en adviseren van bouwmaterialen
 • Corrosietesten
 • Vochtmetingen

De wens om gebouwen groter, veiliger en efficiënter te maken, zorgt voor meer stress op de funderingen, de constructie, de materialen en de ontwerpers. Onze kennis en mondiale capaciteit die zich de afgelopen 52 jaar heeft ontwikkeld, zorgt ervoor dat:

 • Aan nieuwe technische en wettelijke eisen met effectieve oplossingen tegemoet gekomen wordt
 • We investeren in nieuwe technologieën, personeel en trainingen
 • We ondersteuning bieden tijdens de levensduur van bouwprojecten om zo risico's te verminderen en te managen

Meer informatie over onze services