• Careers
 • Fugro Global
 • Global
geothermal

Geothermie

Steeds meer overheden en constructiebedrijven investeren in geothermische energie - een schoon, millieuvriendelijk alternatief voor niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. Onze expertise bij het beoordelen, ontwerpen en bouwen van geothermische installaties en infrastructuur en de veilige werking hiervan, gecombineerd met onze geïntegreerde dienstverlening, maakt ons de ideale partner voor uw geothermische projecten.

Wij bieden een totaalpakket aan geothermische exploratie- en exploitatieoplossingen ontworpen om de risico's zoveel mogelijk te beperken, het ontwikkelingsproces te beheren en het rendement van de investeringen van uw project te optimaliseren. Wij bieden wereldwijde expertise door gebruik te maken van de meest recente geofysische inspectietechnieken door gebruik te maken van satellieten, luchtopname en metingen vanaf de grond. Op hoogwaardig niveau worden beelden gepresenteerd, compleet met 2D- en 3D-kartering en de modellering van geothermische reservoirs.

We voeren haalbaarheidstudies van het project uit; maken productieassessments om te helpen bij het besluitvormingsproces; bieden een businessmodel dat is voorzien van aanbevelingen; stellen de specificaties en de aanbestedingsstukken op; zorgen voor vergunningen en verordeningen en verzorgen technisch advies in de gehele ontwikkeling van de faciliteiten. Onze project-brede mogelijkheden omvatten:

 • Geologisch en hydrogeologisch onderzoek
 • Petrofysische interpretatie (doorlaatbaarheid, porositeit)
 • Teledetectie van geologisch en terrein (morfologie en vegetatie) interpretatie
 • Tijdsdomein elektromagnetische (TDEM) geologische en geothermische interpretatie van vooruitzichten
 • Radiometrische, magnetische en magnetotelluric (MT) geologische en geothermische interpretatie van vooruitzichten
 • 2D/3D seismische interpretatie
 • Statisch-reservoirmodellering: bouwkundig, sedimentologisch en petrofysiek
 • Reservoirevaluatie en volumetrisch
 • Dynamisch-reservoirmodellering
 • Doublet afstandsontwerp
 • Installatielocatie en funderingsontwerp
 • Grondbeweging en bodemdalingsmodellering
 • Systematische assessment van inactieve olie- en gasboorgaten
 • Veldwerk en locatietoezicht
 • Projectmanagement

Wij voeren gedetailleerde geologische en geofysische grondonderzoeken uit om de haalbaarheid en de geschiktheid van locaties voor de ontwikkeling van geothermisch energiegebruik te bevestigen. Ons assortiment van met satelliet, bovengrondse en op de grond uitgevoerde geofysische onderzoekstechnieken optimaliseren het niveau en de kwaliteit van informatie over uw voorgenomen locatie. Dit zorgt voor ontwikkelingsoplossingen evenals veiligheid en operationele criteria. Wij onderzoeken:

 • Tijdsdomein elektromagnetisme (TDEM)
 • Magnetotellurisch (MT)
 • GPS-gepositioneerde zwaartekracht
 • Grondonderzoek voor het testen van funderingsontwerp - Boorgaten - Sonderingen (CPT) - In-situ-testen
 • Dwarsgolf snelheidsprofilering
 • Thermische reactietests
 • Injectie- en pomptests
 • 2D & 3D seismische reflectie
 • Crosshole en tomografische boorgaten diensten
 • Petrofysische bedrade registratie en putlocatie geologie
 • Geofysische beoordeling van engineeringmogelijkheden
 • Verticale seismische profilering (VSP)
 • Remote sensing
 • Radiometrisch
 • Magnetisme

Onze multidisciplinaire expertise biedt de volgende voordelen:

 • Een enkel punt van referentie voor grootschalige projecten
 • Technische know-how
 • Het op een rationele en efficiënte manier combineren van wereldwijde bronnen en projectmanagement
 • Het inzicht, de technologie en het wereldwijde netwerk om projectrendement te leveren, ongeacht de grootte of de locatie van het geothermische project.

Meer informatie over onze services