Site characterisation

Zorgvuldige gebiedsontwikkeling hangt nauw samen met gedetailleerde ecologische, geotechnische en geofysische gegevens. Het inwinnen en meten van gegevens gebeurt met specialistische appatuur, waarna deskundige medewerkers deze interpreteren en omzetten in waardevolle kennis.

Aan de hand van deze bodeminformatie, worden potentiële risico’s in kaart gebracht. Hierdoor kunnen onze klanten weloverwogen beslissingen nemen tijdens alle fasen van het project. Dit leidt tot substantiële verlaging van de risico’s waardoor onnodige kosten worden voorkomen.

Geotechnisch grondonderzoek

Wij bieden een compleet scala aan onderzoekstools om bodemkarakteristieken en -risico's te bepalen voor onshore projecten overal ter wereld.

Geologisch en geofysisch onderzoek

Als deskundigen op het gebied van geologisch en geofysisch onderzoek, bieden wij innovatieve en op maat geleverde diensten.

Nearshore geotechnisch onderzoek

Vanaf de kust tot 40 meter diepte, voeren wij geotechnische projecten uit.

Testing en monitoring

Wij bieden statische en dynamische paaltesten, geavanceerde monitoringsdiensten en geotechnisch laboratoriumonderzoek van diverse bodems, verhardingen, funderingen en bouwmaterialen aan.

Meer informatie over onze services