• Careers
 • Fugro Global
 • Global

WAGEO-analyses van waterbodem voor drijvende zonneparken van GroenLeven

GroenLeven bouwt in Nederland twee drijvende zonneparken op zandwinplassen. Bij het installeren van verankeringsconstructies van de meer dan 100.000 zonnepanelen in de waterbodem is Fugro gevraagd hierbij te helpen. Fugro heeft door middel van WAGEO-metingen de laagopbouw in de ondergrond van de waterbodems geanalyseerd om de meest geschikte locaties en diepte voor de verankering te bepalen.

GroenLeven had voor de plaatsing van de verankering een accurate, kosteneffectieve manier nodig om de meest geschikte locatie in de twee zandwinplassen, gelegen in de provincies Drenthe en Gelderland, te identificeren. Hierbij moeten de risico’s bij de constructie ervan worden verminderd, een lange levensduur van de installatie worden gegarandeerd en flora en fauna in de zandwinplassen worden beschermd. Echter drijvende zonneparken bouwen in zandwinplassen is een uitdaging, omdat sprake is van een complexe onregelmatige waterbodem en diepte. 

We hebben onze innovatieve WAGEO geofysische technologie toegepast, die Elektrische Weerstandstomografie (ERT) onder water combineert, tezamen met bathymetrische metingen van de waterbodem en ERT op land voor correlatie met sondeerdata om volledig te voldoen aan de eisen van GroenLeven. 

Onze WAGEO-ERT-techniek bepaalt het patroon van elektrische weerstand in de ondergrond. Deze meet elektrische weerstand in het sediment en variaties in korrelgrootte, kleigehalte en geleidbaarheid van de porievloeistof. Daardoor kunnen met ERT kleiige, siltige, zandige en grindige lagen worden onderscheiden. 

We hebben onze speciale techniek door middel van ERT-metingen ingezet voor waterbodemonderzoek. Een speciaal ontworpen meetkabel met 24 elektroden wordt over de waterbodem gesleept achter een motorboot, terwijl elektrische weerstandsmetingen continu worden uitgevoerd over verschillende elektrodeconfiguraties (zie figuur 1a en 1b).  

WAGEO technologie

WAGEO technologie 2

Figuur 1a en 1b: Onderschrift: WAGEO technologie

Het analyseren van de data van de ERT-metingen onder water is alleen mogelijk: 
 • met inachtneming van het waterlichaam boven de elektrodeopstelling; daarom worden ook de bathymetrie, het verticale verloop van de elektrische geleidbaarheid en de temperatuur van het water gemeten.
 • aanvullende geologische informatie uit sonderingen of boringen
 • met kennis van elektrische sedimenteigenschappen voor interpretatie van het 2D-weerstandsmodel 

Op beide zandwinlocaties zijn acht ERT-weerstandsprofielen gemaakt: zes vanaf de waterbodem voor de ankerstaven en twee op land voor kabibratie/correlatie met sondeerdata om zo de ERT-data voor lithologie te kunnen classificeren. We hebben deze informatie gebruikt om vier sedimentklassen te identificeren (zie figuur 2):

Onderschrift

Figuur 2: Onderschrift: We hebben vier sedimentlagen geïdentificeerd

 • Klasse A – zeer hoge weerstanden – grof/grindzand 
 • Klasse B – hoge weerstanden – enigszins slibachtig tot slibachtig zand 
 • Klasse C – medium weerstanden – siltig zand tot zandslib 
 • Klasse D – lage weerstanden – minder zandige klei en turf

Door alle gemeten ERT-profielen (land en vanaf de waterbodem) te combineren en te interpoleren hebben we een bovenaanzichtkaart voor elke zandwinplas gemaakt waarop in detail de diverse laagopbouw onder de waterbodem is aangegeven. (figuur 3)

Geclassificeerd ERT profiel

Figuur 3: Onderschrift: Geclassificeerd ERT profiel laat de meest gunstige locatie zien voor de te installeren ankerstaven

Onze non-intrusieve WAGEO-technologie heeft de waterbodem gemeten en geanalyseerd zonder enige flora en fauna te beschadigen. 

De innovatieve meetkabel met 24-elektroden heeft continu elektrische weerstandsmetingen uitgevoerd over verschillende elektrodeconfiguraties en nauwkeurig de veiligste locatie van de verankeringsconstructies bepaald in de complexe oude zandwinlocaties. 

Onze WAGEO-oplossing heeft GroenLeven een nauwkeurige dataset gegeven van de ondergrond voor de meest geschikte locatie en diepte voor de ankerstaven in beide zandwinplassen. Nauwkeurige Geo-data metingen van de laagopbouw in de ondergrond ondersteunt GroenLeven om de belangrijke drijvende zonneparken veilig, kosteneffectiever en gerichter te installeren en de bouw ervan voort te zetten.  

"Fugro biedt met WAGEO een innovatie methode om ondergrondparameters in voormalige zandwinputten te bepalen, dit in tegenstelling tot het arbeidsintensievere sondeeronderzoek vanaf het water.”

*Banner image courtesy of GroenLeven

 • Klanten

 • GroenLeven
 • Regio's

 • Europa
 • Locatie

 • Deest & Beilen, Nederland
 • Projectduur

 • September 2020 - December 2020

40 MW

geschatte totale stroomopwekking per jaar

Informeer naar onze diensten