• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Landelijke dijkassessments

De Nederlanders zijn altijd voorlopers geweest op het gebied van hydraulische en geotechnische engineering. De Watersnoodramp van 1953 zorgde voor een impuls in onderzoek en ontwikkeling van overstromingsbeheer en het netwerk van vloedkeringen werd een van de bekendste Nederlandse innovaties. Andere invloedrijke rivieroverstromingen in 1993 en 1995 zorgden samen met studies over klimaatsverandering voor een doordachte aanpak van waterbeheer die zich richt op omgevingsadaptatie en veiligheid van overstromingsgebieden op de lange termijn.

Toen de Nederlandse regionale waterautoriteit, Waterschap Hollandse Delta, de sterkte van de voornaamste dijken moest bepalen, was het Fugro die de veiligheidsbeoordeling van de dijken op zich nam. Het systeem bestaat uit 365 kilometers aan dijken en talloze sluizen. Geavanceerde inspectie waaronder liquefactiestudies, assessment van macro-stabiliteit, piping en sterktebepaling van de historische water- en bodemkering. Wij deden bodeminspecties, FLI-MAP® LiDAR-inspecties en -onderzoek vanuit de lucht.

Een belangrijke eis was de beoordeling van een multifunctionele dam die door het historische stadshart van Dordrecht loopt. Deze dam is verbonden met talloze historische bouwwerken, veel daarvan zijn een essentieel onderdeel van deze waterkering. De taak heeft ook een maatschappelijk doel. Eerdere onderzoeken en data die verzameld was voor het bijzondere traject, de Voorstraat, maakte het ons mogelijk om te zorgen voor een voldoende watervasthoudend vermogen en zo te voldoen aan de landelijke eisen.

Onze expertise in waterbeheer zorgt voor de nieuwste inzichten van het in kaart brengen van overstromingsgevaar, dijkonderzoek en -evaluatie. Door deze expertise te integreren met talloze diensten zoals bodemonderzoek, geo-monitoring, het in kaart brengen van overstromingsgevaar en technisch consult, kunnen wij een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen van watersnoodrampen.

Informatie over het perimetergebied is essentieel bij het voorkomen van overstromingen en zonder deze informatie bent u hulpeloos. Fugro integreert data-acquisitie van hoge kwaliteit met hoogwaardige engineeringsdiensten.

HOE KUNNEN WE U HELPEN

Wij gebruiken nieuwe technologieën die realtime dijkdata omzetten naar informatie voor degenen die de beslissingen maken. Hierin zit onmisbare informatie die beschikbaar is via het web, uw telefoon of tablet.

  • Klanten

  • Waterschap Hollandse Delta (Nederlandse regionale waterautoriteit)
  • Regio's

  • Europa
  • Locatie

  • Nederland
  • Sectoren

Expertise in water management integrated with geotechnical, consulting and mapping services assists in the prevention of flood disasters

Informeer naar onze diensten