• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Eerste opdracht Sea Auk® geslaagd voor TenneT veilig opsporen NGE’s

TenneT Holding B.V. (TenneT), de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, had voor het aanleggen van haar kabeltracé nabij de kust van Wijk aan Zee onderzoek nodig ten aanzien van niet-gesprongen explosieven (NGE’s). Het WaveWalker 1 platform van Fugro in combinatie met de nieuwe Sea Auk® technologie was dé oplossing voor het onderzoek naar NGE’s in ondiep water.

Uitdaging

Over de hele wereld is de dreiging van NGE’s aanwezig, veroorzaakt door oorlogsactiviteiten en naoorlogse munitiedumpingen. Een serieus, wereldwijd risico voor vele te ontwikkelen projecten op zee.

Om op zee opgewekte groene stroom te transporteren vanaf de toekomstige windparken Hollandse Kust Noord en West, moet TenneT weten of de zeebodem vrij is van objecten waaronder NGE’s die het kabel installeren kunnen hinderen. Pas dan kan TenneT de electriciteitskabels in de zeebodem aanleggen. Op de locatie nabij de kust is sprake van getijdewerking, die gepaard gaat met een aantal andere moeilijke omstandigheden als slecht zicht in ondiep water, grote diepte van de te begraven kabels en ongunstige winterse omstandigheden. Het opruimen van NGE’s was daardoor nagenoeg onmogelijk voor duikers en ongeschikt voor de op afstand bestuurbare onderwaterrobots (Remotely Operated Vehicles of ROV’s). We bedachten een efficiënte oplossing voor het veilig opsporen en uitgraven van objecten op basis van een unieke technologie: het unieke zelflopende 8-poots WaveWalker 1 jack-up platform en Fugro’s nieuwe identificatie- en opruimingstechnologie: Sea Auk®.

Oplossing

Om succesvol door lastige golf- en ondiepe zeebodemcondities te navigeren, hebben we ons dynamische jack-up WaveWalker 1 platform gemobiliseerd, dat ondersteuning bood voor de eerste Sea Auk® opdracht nabij de Nederlandse kust.

Baggerpomp van Sea Auk® in actie vanaf het WaveWalker 1 platform

WaveWalker 1 is een innovatieve op zichzelf staande en lopende jack-up die veilig en effectief werkt in ruwe zee, ondiepe overgangszones en andere getijdengebieden. In tegenstelling tot conventionele platforms, kan deze unieke jack-up zelfstandig naar projectlocaties in de branding "lopen" in plaats van op het water te moet drijven om zich daarnaartoe te verplaatsen. Hierdoor worden problemen vermeden die de inzetbaarheid kunnen verkorten, zoals slecht weer en grote deining.

Een ander voordeel ten opzichte van conventionele jack-ups is dat de acht poten van deze jack-up zo ver uit elkaar staan dat bij het uitgraven van objecten in de zeebodem zoals NGE’s, deze bestand zijn tegen de grote hellingshoeken van de zeebodem die zich vormen tijdens het uitgraven. De laatste vier locaties van NGE’s in het onderzoek van TenneT waren tot 5m diepte in de zeebodem; dit zijn omstandigheden die ertoe zouden kunnen leiden dat een normale graafmachine zou kunnen kantelen.

Innovatief hoogtepunt

Sea Auk® was de sleutel tot het succes van het project. De tool is snel en eenvoudig in te zetten, doordat deze bevestigd is aan een graafmachine aan het eind van het WaveWalker 1 platform. Sea Auk® maakt gebruik van ingebouwde detectieapparatuur om eerder gedetecteerde doelen te lokaliseren. Het team op de WaveWalker 1 ontving elektromagnetische beelden van alle objecten in de zeebodem; Sea Auk® vond ook diepere doelen met behulp van een magnetometer. De waterstraal en krachtige baggerpomp stelden objecten bloot voor identificatie en inspectie door het team via de akoestische camerabeelden van Sea Auk®. Wanneer geïdentificeerde objecten geen NGE waren, kon de grote roestvrijstalen grijper van Sea Auk® ze gemakkelijk verwijderen. Tijdens het onderzoek werd de apparatuur op afstand bestuurd vanuit een controlekamer in een veilige zone aan boord van WaveWalker 1, waardoor de impact van een explosie voor het personeel op zee werd geminimaliseerd.

Sea Auk® NGE ID&C multitool van dichtbij

Invloed

De inzet van Sea Auk® in combinatie met de WaveWalker 1 bleek een snelle en efficiënte oplossing te zijn. De diepe targets (<5m onder de zeebodem) zijn doorgaans moeilijk uit de zeebodem te graven, maar het bereik en de unieke ontwerpkenmerken van zowel WaveWalker 1 als Sea Auk® maakten deze snelle voortgang mogelijk, waardoor de vijf locaties met ALARP-classificatie (As Low As Reasonably Practicable) op tijd werden vrijgemaakt.

 • Enorme tijdsbesparing door controle over operationele schema's en minimaal last van weersinvloeden
 • Verminderde blootstelling aan HSSE risico’s voor personeel op zee met Sea Auk® en de graafmachine die volledig op afstand bestuurbaar waren tijdens de werkzaamheden
 • Geen bodemstabiliteitsgevaar tijdens het uitbaggeren van de objecten, doordat de poten van WaveWalker 1 voldoende uit elkaar staan. Hierdoor kunnen objecten tot zeker 5m onder de zeebodem geruimd worden

Sea Auk® op afstand bestuurbare werkzaamheden

Het onderzoek naar NGE’s is binnen ons project Hollandse Kust Noord en west Alpha zeer succesvol verlopen. Hierbij heeft Sea Auk® in combinatie met WaveWalker 1 het laatste stukje gecomplementeerd, waardoor we nu verder kunnen met het aan land brengen van de duurzaam opgewekte stroom door voor de kust transformatorplatforms te bouwen. Door deze ‘stopcontacten op zee’ aan te leggen met vier elektriciteitskabels in de zeebodem, zal in 2023 zoals gepland de eerste windenergie hier op het strand aan land komen en maken we dan de komende jaren 2,1 GW aan duurzame stroom beschikbaar voor 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens, het bedrijfsleven en de industrie.

 • Klanten

 • TenneT T.S.O. B.V.
 • Regio's

 • Europa
 • Locatie

 • Voor de kust van Wijk aan Zee (gemeente Heemskerk)
 • Projectduur

 • 1 maart - 12 april 2022

5m

onder zeebodem: diepste target

Informeer naar onze diensten