• Careers
 • Fugro Global
 • Global
cone_penetrometr

Sonderingen (CPT)

De sondering is de basis van verschillende tools en gereedschappen die wij gebruiken voor bodeminspecties, zowel onshore als offshore. Het bestaat uit een kegelvormige sonde, of penetrometer, die in de bodem wordt geduwd met een constante snelheid en dit meet de kegelweerstand, kokerwrijving en waterspanning.

Wij zijn het eerste bedrijf dat een elektrische penetrometer commercieel inzet om zowel de weerstand bij de uiteindes als de wrijving bij het frame continu te meten tijdens penetratie.  Gaandeweg zijn er diverse sensoren toegevoegd die metingen verrichtingen zoals waterspanning, helling, temperatuur en geleiding.

Onze ontwikkeling van CPT-applicaties heeft verschillende voordelen die goed samengaan met boren, monsterneming en standaard penetratietests. Sonderingen (CPT):

 • Identificeert bodemstratigrafie met betrekking tot algemeen bodemgedrag en, in mindere mate, de bodemsoort.
 • Geeft continu (maar indirect) verslag van de status van de grond, hierdoor worden verstoringen in de grond die voortkomen uit boren en monsterneming vermeden.
 • Verzamelt data die gebruikt kan worden in langdurige semi-empirische ontwikkelmethodes, zoals analyses van funderingsdraagkracht, funderingsbasis, draagkracht van de heipalen en liquefactiepotentie.
 • Data kan routinematig worden verkregen uit grondtechniekeigenschappen (cu, Ø, Eoed , E’ en Dr), de nauwkeurigheid van de assessment wordt groter wanneer een piezo-conus wordt gebruikt.
 • De data komt uit duizenden of zelfs tienduizenden punten die digitaal kunnen worden opgeslagen en in realtime overdraagbaar zijn.
 • Het is een kosteneffectieve methode waarbij de onderzoekregelmaat hoog ligt voor geaccrediteerde testprocedures.

Piezo-conus (CPTU) kunnen ook gebruikt worden om waterkolommen. consolidaties en permeabiliteitseigenschappen te meten.

CPTs kunnen voor diverse dingen worden gebruikt, waaronder:

 • Offshore olie & onderzoeken van gaspijpleidingroutes, trenching en stabiliteitsstudies.
 • Geotechnische onderzoeken van zeebodemstructuren en ankers.
 • Inspecties van onderzeeërkabelroute en assessmentstudies van graafplaatsen
 • Geotechnisch onderzoek naar onshore civiele werken en gebouwen
 • Onderzoek voor de baggerwerkzaamheden
 • Grondonderzoek voor geofysische inwinning en morfologische mapping.

CPT applicaties en voordelen:

 • Geotechnische en ecologische grondonderzoeken
 • Continue bodemstratigrafie
 • Identificatie van dunne naden en lagen
 • Schatting van geotechnische en hydrogeologische eigenschappen
 • Directe verzameling en interpretatie van data uit het veld (twee tot drie keer sneller dan traditionele methodes)
 • Economisch (normaliter een derde van de kosten bij boringen)
 • Neemt de noodzaak van boorgruis weg, hierdoor wordt de omgeving niet gestoord
 • Milieuvriendelijk
 • Betere operationele veiligheid
 • Te bedienen in alle weersomstandigheden
 • Past zich aan het landschap aan (land, moeras of open water)
 • Bediend door een Fugro geotechnische expert met kennis van de omgeving

Onze sonderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de standaarden zoals deze staan vermeld in de American Society for Testing en Materials (ASTM), de British Standard Institute (BSI) en de International Society for Soil Mechanics and foundation engineering.

Informeren over onze innovaties