• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Fugro medewerkers delen een set van kernwaarden. We geloven dat deze waarden ons helpen bij het nemen van de juiste beslissingen, het leveren van professionele diensten van hoge kwaliteit en het versterken van het vertrouwen met onze stakeholders.

Onze waarden geven aan waar we voor staan. Dit zijn:

Client_Focus

Klantgerichtheid

Het begrijpen waar onze klanten behoefte aan hebben is het uitgangspunt voor alles wat we doen. We creëren win-winrelaties door nauw samen te werken, te leveren wat wordt gevraagd en tegelijkertijd de projecten winstgevend uit te voeren.


Delivery_Excellence

Delivery Excellence

We streven ernaar om onze diensten veilig, tijdig en binnen het budget uit te voeren en resultaten te leveren die voldoen aan de klantvereisten of deze zelfs te overtreffen. We bieden geïntegreerde en innovatieve oplossingen.


Team_Fugro

Team Fugro

We zijn ervan overtuigd dat onze mensen het verschil maken en erkennen de immense kracht van teamwork. Vol vertrouwen in elkaar stimuleren we open, constructieve gesprekken en feedback. Tenzij vertrouwelijk, delen we informatie transparant, zowel binnen als buiten ons bedrijf.


Good_Citizenship

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Ongeacht achtergrond, geslacht, religie, politieke oriëntatie, leeftijd of positie, behandelen we mensen integer en met respect. We stellen veiligheid voorop door de risico's die verbonden zijn aan ons werk continue in kaart te brengen. Wij streven naar maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschappen waar we werken en proberen de impact op het milieu tot een minimum te beperken. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de wet-en regelgeving die van toepassing is op ons werk.

Meer informatie over Fugro