• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Fugro medewerkers delen een set van kernwaarden. We geloven dat deze waarden ons helpen bij het nemen van de juiste beslissingen, het leveren van professionele diensten van hoge kwaliteit en het versterken van het vertrouwen met onze stakeholders.

Onze waarden geven aan waar we voor staan. Dit zijn:

We are determined to deliver

Door goed samen te werken, begrijpen we de klantbehoefte en boeken we resultaat. We hebben hoge verwachtingen en stellen doelen om die waar te maken. We zijn trots op wat we hebben bereikt. We zetten communicatie en samenwerking in om steeds de kwaliteit te leveren waarom we bekendstaan. We zijn eensgezind in ons streven om wereldwijd succesvol te zijn, we nemen onze verantwoordelijkheid en bovenal vieren we onze successen als het werk is gedaan.


We prepare for tomorrow

De voortdurende veranderingen bieden kansen voor een betere wereld. Omdat we leergierig en nieuwsgierig zijn, halen we vandaag het beste uit onszelf en investeren we in morgen. Met het oog op de toekomst omarmen we verandering als een stimulans voor innovatie en voor het vinden van nieuwe en duurzamere oplossingen en werkwijzen. Je voorbereiden op de toekomst betekent nu, meer dan ooit: het voortouw nemen, elke dag beter worden, inspelen op veranderingen en proactief groeien.


We do what's right

Bij Fugro willen we doen wat juist is, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. We creëren een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich durft uit te spreken en gehoord wordt. We respecteren en waarderen verschillen en luisteren naar alternatieve standpunten. We stimuleren een variëteit aan invalshoeken door actief een diverse, gelijke en inclusieve work-force te creëren. Doen wat juist is, is essentieel voor groei en ontwikkeling en stelt iedereen in staat om authentiek te zijn en het beste uit zichzelf te halen, en om aan het eind van elke dag veilig naar huis te gaan.


We build trust

Vertrouwen begint met open communicatie: mensen vertrouwen ons omdat we doen wat we zeggen. We komen onze beloften na en bouwen aan relaties door eerlijk, transparant en respectvol te zijn. Vertrouwen is de sleutel tot ons succes en stelt ons in staat om samen integere en vindingrijke oplossingen te bieden. We zetten onze woorden om in daden waarmee we laten zien dat we betrouwbaar zijn. Zo kunnen we rekenen op onze collega's en zijn we voor onze klanten de betrouwbare partner met wie ze blijven werken aan een veilige en leefbare wereld.

Meer informatie over Fugro