De Fugro-groep

Wij bieden de mensen, de apparatuur, de expertise en de technologie om de exploratie, ontwikkeling, productie en het transport van natuurlijke hulpbronnen van onze wereld te ondersteunen. Wij voorzien u van de benodigde technische gegevens en informatie om uw bouwwerken en infrastructuur te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier.

Fugro in één oogopslag

Verkrijg meer inzicht in de Fugro-groep via de kerncijfers met betrekking tot onze omzet, aanwezigheid in de wereld en middelen.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten

Meer informatie over Fugro