Groep overzicht

Wij voorzien in wat nodig is om de exploratie, ontwikkeling, productie en transport van de natuurlijke bronnen van onze wereld te ondersteunen, van de juiste mensen tot aan de technologie. We leveren de technische data en informatie die nodig zijn om bouwwerken te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden, op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze.

Fugro in één oogopslag

Verkrijg meer inzicht in de Fugro-groep via de kerncijfers met betrekking tot onze omzet, aanwezigheid in de wereld en middelen.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten

Meer informatie over Fugro