Mapping en Landmeetkunde

Met meer dan 20 jaar’ ervaring in de landmeetkunde en mapping, gebruiken we de nieuwste technologie om geschikte gegevens en uitgebreide topografische mapping diensten te leveren. Onze mogelijkheden omvatten terrestrisch en geodetisch landmeten, laserscannen, topografische en bathymetrische LiDAR vanuit de lucht, luchtfoto's, digitale terreinmodellering en satelliet mapping en monitoring. 

Luchtkartering

A complete production workflow for imaging and mapping projects in natural resources management, urban planning, economic development, emergency response, environmental and engineering activities.

Satellietmonitoring en -kartering

Mapping services and imagery analysis to support land management, infrastructure planning, natural resources exploration and development, civil engineering and environmental monitoring.

Terrestrische inspectie

Conventional and cutting edge survey equipment for precise and comprehensive surveying, mapping and monitoring of the built and natural environment.

Georuimtelijke GIS-oplossingen

Customised and cost-effective solutions for challenges presented by the size, complexity and diversity of spatial datasets, maximising geospatial investments.