Sonderen (CPT) is een snelle, veelzijdige en veilige manier om in situ inzicht te krijgen in bodemeigenschappen.

Onze ingenieurs hebben in de jaren 60 de start gemaakt met sonderen en sindsdien de technologie ontwikkeld tot een internationaal erkende dienst binnen een wijd spectrum aan toepassingen. 

Wanneer sonderen wordt toegepast als onderdeel van een geïntegreerd grondonderzoek, biedt dit een snelle en kostenefficiënte manier voor het kwantificeren van de geotechnische en geo-chemische eigenschappen van bodems en het onderzoeken van UXO risico’s. Mogelijkheden omvatten:

Bodemtype & Stratificatie 

Het gebruik van tools zoals de standaard piëzoconus en gammaconus - vaak in combinatie met laboratoriumonderzoek van een monstername verkregen met bijvoorbeeld de Mostap-sampler - maken de identificatie van de grondlagen en bodemtypes mogelijk. Deze aanpak wordt veel gebruikt om van de locatie bodemtypes te beoordelen en variaties per diepte in kaart te brengen.

Geotechnische/dynamische eigenschappen

Het gebruik van instrumenten zoals de Cone Pressure Meter (CPM) conus, in situ vane en seismische conus maakt het mogelijk een aantal technische eigenschappen van de grond te meten of af te leiden, waaronder:

 • Ongedraineerde schuifweerstand
 • Bodem afschuifmodulus
 • Effectieve horizontale spanning
 • Effectieve deklaagdruk
 • In situ horizontale spanning
 • Wrijvingshoek (zand)
 • Draagvermogen
 • Relatieve dichtheid
 • Vervorming van de bodem

Geo-chemie 

Tools zoals de Ultraviolet optische screeningtool (UVOST®), Membraan interface probe (MIP), en laser- en röntgenfluorescentie maken het mogelijk om verontreiniging in de bodem en het grondwater te identificeren en het in kaart brengen van o.a.:

 • Koolwaterstoffen 
 • Organische stoffen 
 • Gechloreerde oplosmiddelen
 • Zware metalen

Hydraulisch gedrag 

Het gebruik van tools zoals de elektrische geleidbaarheidsconus levert waardevolle informatie op over de grondwaterkwaliteit en de doorlaatbaarheid van de grond. Wij zijn in staat om het volgende te identificeren:

 • Samenstelling van het water
 • Temperatuur
 • Thermische geleidbaarheid
 • Ionenconcentratie, type en activiteit
 • Overgangen tussen zoet en zout water

Obstructie en UXO-inspecties

Wij gebruiken op magnetometer-gebaseerde sensoren (Magcone) om de ijzerhoudende objecten in de ondergrond, zoals niet-geëxplodeerde munitie, te identificeren. Door het combineren van de magnetometer en de piëzoconus, is het mogelijk om tegelijk UXO en geotechnische eigenschappen te onderzoeken. Onze capaciteit omvat:

 • Detectie van UXO
 • Detectie van metalen structuren, zoals grondankers
 • Meting van de diepte van stalen paalfunderingen

Klanten gebruiken sonderingsgegevens voor een wijd spectrum aan toepassingen, waaronder:

 • Het verstrekken van informatie over de grondlagen en technische eigenschappen aan ontwerpers die funderingen plannen voor nieuwe gebouwen, structuren en snelwegen
 • Geo-gerelateerd milieu onderzoek om de sanering van voormalige industrie- en bedrijfsterreinen (brownfields) te vergemakkelijken, waarbij sonderingen:
  • Besmetting van bodemlagen kunnen identificeren
  • De mate van verspreiding van het percolaat, begraven obstakels en niet-ontplofte munitie in kaart kunnen brengen
  • De diepte van de funderingen kunnen bepalen
 • Studies rondom geo gerelateerde gevaren, bijvoorbeeld het onderzoeken van natuurlijke holtes en uitwegen en door de mens gemaakte structuren zoals schachten en mijnwerkzaamheden
 • Kwaliteitscontrole van infrastructurele werken, bijvoorbeeld verdichtingstesten van wegen- of spoorwegtaluds, dijken of aarden dammen
 • Hydro geologische toepassingen waaronder waterbronverkenning en het bepalen van hydraulisch gedrag om de invloed op de funderingen te voorspellen.

Sonderingen kunnen in geschikte bodems een breed scala aan informatie bieden. Zij leveren grote hoeveelheden gegevens in internationaal erkende formaten tegen lagere kosten en met minder impact dan alternatieve methoden. Sonderingen hebben de volgende kenmerken en voordelen:

 • Lage impact – een sondering levert een ononderbroken beeld van de ondergrond met minder verstoring van de grond dan bij boren
 • Zeer mobiel – Sonderingen kunnen gebruikt worden in de meeste situaties waar grondonderzoek vereist is. Op het land kan het worden ingezet vanaf vrachtwagens, rupsvoertuigen en op maat gemaakte voertuigen, zoals treinwagons. Op het water kunnen sonderingen vanaf schepen, binnenvaartschepen en hefplatformen worden uitgevoerd.
 • In situ metingen – daardoor minder beïnvloeding door monsterverstoring of spanningsontlasting dan laboratorium-gebaseerde methoden
 • Veelzijdig – wij bieden modulaire systemen met vele soorten beschikbare sensoren voor het behalen van een scala aan informatie uit een enkele mobilisatie
 • Big data, snel geleverd – met snelle inwinning (> 100 m per dag), levert sonderen duizenden gegevenspunten op voor een betrouwbare karakterisering van de locatie en biedt digitale output die real time kan worden overgebracht.
 • Algemeen erkend – Sondeerresultaten zijn internationaal erkend en voldoen aan de meest gebruikte richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.
 • Altijd evoluerend – in de 50 jaar na de ontwikkeling van het sonderen, hebben wij voortdurend gewerkt aan de verbetering van de veiligheid, de veerkracht en de technische prestaties van sonderingen.

Meer informatie over onze services