• Careers
 • Fugro Global
 • Global
mining exploration activities

Mijnbouw exploratieactiviteiten

Onze gespecialiseerde diensten omvatten een reeks aan geotechnische, ecologische, hydrologische, geologische en inspectiedisciplines. Zij ondersteunen elke cyclus van de ontwikkeling van een mijn, van verkenning en exploratie tot constructie en uitvoer tot uiteindelijke sluiting en ontmanteling.

Onze uitgebreide mogelijkheden omvatten:

 • In kaart brengen van de bronnen
 • Tektoniek
 • Geochemie
 • Economische geologie
 • Hydrogeologische evaluaties
 • Open pit geologische & geotechnische modelleringen en taludstabiliteit en ontwerp
 • Open en ondergrondse mijnbouw hydrogeologisch modelleren en ontwateren van ontwerp
 • Geologisch & geotechnisch modelleren, berekenen en ondersteunen van ontwerp van ondergrondse verticale (as) en horizontale galerijen,
 • 3D geotechnische berekeningen
 • Datamanagement oplossingen
 • Grondafzetting onderzoek
 • Planning mijnoperaties
 • Projectmanagement
 • Milieu-impact studies en planning
 • Planning sanering
 • Meten en geomonitoring

De exploratie, ontwikkeling, exploitatie en sluiting van een grote mijn, brengt unieke uitdagingen met betrekking tot milieu, logistiek en techniek met zich mee. Mijnbouwprojecten zijn vaak moeilijk uit te voeren in locaties die afgelegen zijn, op problematische hoogtes, in ongerepte omgevingen en/of ver van het punt van export.

Wij begrijpen de mijnbouw en de uitdagingen als geen ander en onze gespecialiseerde diensten zijn nuttig vanaf de eerste theoretische studies en onderzoeken tot uitvoer, ontwikkeling en ontmanteling.

 • In kaart brengen van de bronnen – Voor het in kaart brengen en monitoren van bronnen voeren wij geotechnische en geologische analyses uit ten behoeve van de hellingsstabiliteit. Tevens monitoren wij in situ en doen periodieke LiDAR inspecties van de open schachten en afgravingen.
 • Tektoniek – Wij zijn een wereldleider in geologische gevaarbeoordeling en tektonische analyse. Dankzij onze engineeringsmogelijkheden die zijn geïntegreerd in onze datacollectie uit het veld en regionale analyses, bieden wij on-site geotechnische informatie en geofysische karakteristieken voor de voorgestelde locatie. Wij doen ook topografische inspecties vanuit de lucht (LiDAR) en verzamelen bathymetrische data voor de ontwikkeling van havens.
 • Geochemie – Wij bieden gedetailleerde regionale geochemische en geologische inspecties evenals geochemische analyse voor mijnbouwprojecten. Bodemmonsters uit projecten over de hele wereld worden geanalyseerd op onze eigen geavanceerde laboratoria.
 • Economische geologie – Aan de hand van onze expertise en gespecialiseerde apparatuur, verzamelen wij gegevens via veldobservatie en geven we feedback over mogelijke constructiemogelijkheden.
 • Hydrogeologische evaluaties – Onze hydrologen en geohydrologen geven nauwkeurige aanbevelingen met betrekking tot waterkartering, verontreinigingscontrole en operationele kwesties voor de mijnbouw.

De exploratie, ontwikkeling, exploitatie en sluiting van een grote mijn, zorgt voor unieke uitdagingen met betrekking tot milieu, logistiek en techniek. Wij hebben een inzicht in deze uitdagingen en zijn ons ervan bewust dat mijnbouwprojecten vaak moeilijk te ontwikkelen zijn. Locaties kunnen verafgelegen zijn, zich op problematische hoogte bevinden of in een ongerept gebied, ver weg van de uitvoer.

Het maximaliseren van de voordelen van een ontwikkelproject voor de lokale bevolking is van essentieel belang en de veilige en milieuvriendelijke uitvoering van een project is verplicht.

Wij zijn trots op:

 • De kwaliteit van onze technische expertise en het vermogen complexe technische problemen op te lossen
 • Ons bewustzijn van alle risico's in verband met een belangrijke ontwikkeling en ons vermogen om een volledige risicomanagementoplossing te bieden
 • Onze toewijding op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het milieu
 • Onze toewijding tot excellentie, het behouden van technisch voordeel aan de hand van permanente investeringen in technologie en apparatuur
 • Onze inzet voor veiligheid, milieubescherming, duurzame ontwikkeling en voorschriften en wetten in de omgeving waar we werken

Informeer naar onze diensten