• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Unieke RILA®-technologie monitort spoorwegassets

Toen ProRail, de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland, de positie en geometrie van 2000 km aan spoorwegen en wissels wilde bepalen, werden de unieke sensoren van Fugro die werken vanuit de lucht en op de trein zelf gezien als een snelle en betaalbare oplossing.

Regelgeving met betrekking tot spoorwegveiligheid wordt continu aangescherpt, Europese regelgeving verbiedt dat inspectieoperaties op de rails worden uitgevoerd op momenten dat deze operationeel zijn.

Dit kwam naar voren in de voornaamste eisen opgesteld door ProRail, waarin stond: veilige inspectieoperaties met systemen die worden bediend op afstand en de noodzaak voor personeel bij de rails zelf wegneemt; geen bezetting van de spoorwegen zodat de dienstregeling niet verstoord wordt; een betaalbare oplossing, die veel informatie oplevert &een eenmalige dataverzameling voor meerdere applicaties&; strategie met een duidelijke waardepropositie; gegarandeerde herhaling van inspectiedata om een effectieve controle te waarborgen; mapping van alle 3D-spoorwegonderdelen, wissels, perrons en al het materieel langs spoorcorridors met een absolute precisie van 15 mm; alle inspectiedata moet bruikbaar zijn voor geautomatiseerde input door bestaande computersystemen van ProRail.

Door onze innovatieve RILA® en FLI-MAP® technologie in te zetten, hebben wij 2000 km aan zeer precieze 3D-informatie van het spoortraject aangeleverd met een minimale verstoring van de normale dienstregeling.

Het project omvatte de inspectie van ongeveer 1250 km aan spoorweginfrastructuur per jaar. Metingen werden gedaan tijdens twee weken durende projecten met drie onafhankelijke systemen; RILA® Track (spoorwegpositie en video); RILA® 360 (infrastructuur en materieel); en FLI-MAP® (helikopter LiDAR) sensoren om een volledige driedimensionaal beeld te krijgen van het spoor. 

FLI-MAP® werd gebruikt om de breedte van de rails en naastliggende elementen te inspecteren, terwijl de RILA® Track en RILA® 360 werden gebruikt om de rails zelf en de omgeving te scannen. Het RILA® Track-systeem meet absolute spoorposities en spoorgeometrie met de nauwkeurigheid die voor technische specificaties vereist is, met inbegrip van aan geografische coördinaten gekoppelde video om spoorwegassets vast te leggen. Compact en verplaatsbaar, het wordt aangesloten op de achterzijde van een normale passagierstrein in minder dan twee minuten en inspecteert de rails bij een normale snelheid (tot 160 km/u). De RILA® 360 gebruikt twee roterende laserscanners met een miljoen inspectiepunten per seconde meten per scanner en dit levert een 3D-puntenwolkgegevens met ultrahoge dichtheid op van het geïnspecteerde traject. Vervolgens kunnen de assets en vrije ruimte naast de rails worden geanalyseerd.

De uiteindelijke geïntegreerde datasets bieden precieze geometrische spoorwegdata die ervoor zorgt dat de assets wordt geïdentificeerd, gemeten en gemonitord over de gehele spoorwegtraject. Deze unieke aanpak maakte het mogelijk dat ProRail zeer precieze en actuele informatie over de spoorweginfrastructuur verkreeg. Dit zorgt voor een betrouwbaar en kloppend overzicht van de grond zonder de dienstregeling van het drukke Nederlandse spoornetwerk te verstoren.

De informatie die wordt verkregen uit de inspecties wordt gebruikt voor verschillende doeleinden waaronder het ontwerp en upgraden van spoorwegen en signalering, elektrificatie, vegetatie, hellinganalyse en materieelmanagement.

Zonder deze aanpak zou eenzelfde model vele malen duurder zijn en de doorlooptijd zou onacceptabel zijn.

HOE KUNNEN WE U HELPEN

Wij leveren nauwkeurige en actuele informatie over de spoorwegcorridor ter ondersteuning van spoorprofessionals bij ontwerpen, bouwen, upgraden en onderhoud van de spoorweginfrastructuur.

  • Klanten

  • ProRail
  • Locatie

  • Nederland
  • Projectduur

  • january 2013 - april 2016

Meer informatie over onze services