• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Mapping en landmeetkunde

Met meer dan 58 jaar’ ervaring in de landmeetkunde en mapping, gebruiken we de nieuwste technologie om geschikte gegevens en uitgebreide topografische diensten te leveren. Onze mogelijkheden omvatten terrestrische en geodetische metingen, laserscanning, topografische en bathymetrische LiDAR, luchtfoto's, digitale terreinmodellering en satellietmapping en -monitoring. 

Mapping vanuit de lucht

Een volledig proces voor fotogrammetrie en het karteren van beheersgegevens van natuurlijke hulpbronnen, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, rampenbestrijding, milieu- en engineeringsactiviteiten.

Satellite monitoring and mapping

Het karteren en analyseren van beeldmateriaal ter ondersteuning van de ruimtelijke ordening, infrastructuurplanning, natuurlijke-hulpbronnenexploratie en -ontwikkeling, civiele techniek en milieubewaking.

Terrestrische inwinning

Conventionele en de allernieuwste meetapparatuur voor nauwkeurige en uitgebreide meting, kartering en monitoring van de gebouwde en natuurlijke omgeving.

Geospatial GIS solutions

Maatgerichte en kosteneffectieve oplossingen voor de uitdagingen in verband met de omvang, de complexiteit en de diversiteit van ruimtelijke datasets en het maximaliseren van georuimtelijke investeringen.

Meer informatie over onze services