• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Pijpleidingbeheerders hebben een veelheid aan informatie nodig om te voldoen aan de operationele- en onderhoudsbehoeften. Naast het belang van de nauwkeurige 3D-positie van de pijpleidingen zijn niet-engineering- en ecologische gegevens ook belangrijk.

Het gaat hierbij om voorrangsbeheer, zoals het eigendomsrecht, landgebruik en de gemakkelijke toegang bij noodmaatregelen. Om gegevens te verkrijgen, moeten de exploitanten van de pijpleiding regelmatig de ruimtelijke informatie over hun faciliteiten en de omgeving nauwkeurig inspecteren, verzamelen en bijwerken. We combineren industriële expertise en informatiebeheertools ter ondersteuning van de planning, het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van water- en olie- & gasleidingen.

Wij bieden meerdere mogelijkheden aan voor ontwerp, bouw en beheer van op het land gestationeerde pijpleidingen. Onze expertise omvat planning en routeselectie van pijpleidingdoorgangen die betrekking hebben op de verplichte goedkeuring/vergunningsprocedures, bouwmonitoring en prestatiebeheer.

Onze oplossingen bieden ingenieurs en assetbeheerders essentiële informatie om te voldoen aan de strenge eisen en processchema's van onshore aanleg en onderhoud van pijpleidingen. Onze diensten omvatten:

 • Tracéplanning en locatieonderzoek om haalbaarheid pijpleiding te bepalen; engineering- en designstudies inclusief gedetailleerde topografische en geodetische landmetingen alsook geologische risicobeoordeling
 • Tracéprioriteiten, turfstaat, ecologische evaluaties, regelgevingsdiensten en as-built-inspecties voor de bouw van de pijpleiding
 • HCA-identificatie en analyse locatie classificering
 • Locatiespecifieke reconstructieplannen en waterputmonitoring voor werkzaamheden na de bouw
 • Monitoren van vervormingen van de bodem en storingen door derden ten behoeve van evaluaties van operationele risico's
 • Pijpleiding informatiebeheersysteem om onderhoud en controle te verbeteren
Wij bieden deze diensten op alle detailniveaus, van het eerste algemene overzicht tot gedetailleerde planningsspecificaties. Wij programmeren ook softwareoplossingen op maat, waaronder documentbeheer als aanvulling op deze diensten.

Onze diensten en mogelijkheden ondersteunen water- en olie- & gaspijpleidingprojecten in alle stadia:

 • Haalbaarheid, engineering en ontwerpstudies, met inbegrip van de selectie van de locatie, routing, en milieu-effectrapportages
 • Bouwinspectie, met inbegrip van de toets op naleving van regelgeving
 • Exploitatie en onderhoud, met inbegrip van een gedetailleerd bouwinformatiemodel ter ondersteuning van de planning van de inspectie en investeringsbeslissingen
 • Ontmanteling, met inbegrip van landaanwinning en sanering

Via onze pijpleidinginformatieoplossingen leveren en beheren wij betrouwbare, nauwkeurige en bruikbare informatie gedurende de levensduur van de asset. Dit leidt tot de volgende voordelen voor eigenaars en exploitanten, alsmede voor ontwerp- en constructiebedrijven.

Een centraal punt voor alle pijplijn-gerelateerde informatie en documentatie, dit bespaart tijd en voorkomt fouten.

 • Optimale pijpleidingrouteplanner voor de vermindering van bouwrisico's en -kosten
 • Naadloze overdracht van de design-build-fase naar fase van uitvoering en onderhoud
 • Geoptimaliseerde planning van inspectie- en onderhoudsprogramma's
 • Gedocumenteerde procesbeschrijvingen ten behoeve van de naleving van regels van de assets tijdens de bouw en onderhoud
 • Verbeterde, efficiënte rampenbestrijding

Meer informatie over onze services