• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Fugro 4U

Fugro 4U is het relatiemagazine van Fugro en verschijnt om de maand. In dit interactieve e-magazine leest u in iedere editie vier korte artikelen over interessante projecten en innovaties op het gebied van grondonderzoek en assetbeheer op land en zee.

View Online
In de editie 3, jaargang 2 - 2022: dijkversterking Wolferen-Sprok, Amsterdamse kademuren en bruggen in beeld, Uitgebreide survey voor windmolenpark Hollandse Kust West en Fugro breidt laboratoriumcapaciteit uit: vast én mobiel.
Click here to view archive