Priekrantės geotechniniai statybviečių tyrimai

Dėl mūsų turimų jūrų įrenginių, priekrantės projektams galime pasiūlyti saugiai ir veiksmingai atlikti įvairius gręžimo, bandymo ir įrengimo darbus. Mūsų pakeliamosios platformos, kurias galima naudoti esant aukštam vandens lygiui ir apytikriai iki 40 m gylio, gali būti nugabentos į beveik bet kurią pakrantės vietovę.

Turėdami įrodymais pagrįstos darbo jūrose, upėse ir ežeruose visame pasaulyje patirties, galime imtis įvairių priekrantėse esančių statybviečių in situ ir laboratorinių tyrimų. Mes turime tokius pajėgumus:

 • grunto ir uolienų gręžimas – kerninis gręžimas;
 • giluminis gręžimas;
 • kabelinį karotažą;
 • statinį zondavimą (CPT);
 • aliuvinių mėginių ėmimas;
 • nuotolinis jūros dugno ėminių ėmimas;
 • matavimo aparatūros sumontavimą.
 • seklių perėjimo zonų žvalgymas siekiant panaikinti žemės ir vandens duomenų spragas.

Didžiąją dalį priekrančių pakeliamųjų platformų suprojektavome ir pagaminome naudodamiesi savais gamybiniais pajėgumais. Mažesnes pakeliamąsias platformas galima gabenti keliais arba konteinervežiais. Atgabenus į Jūsų statybvietę jas lengva parengti darbui. Mūsų parke taip pat yra savaeigių pakeliamųjų platformų, kurias galima greitai perkelti iš vienos projekto vietos į kitą.

Mūsų pakeliamoji įranga

Turime įvairių pakeliamųjų platformų, įskaitant modulines ir nemodulines. Jei ieškote lankstaus ir veiksmingo sprendimo, rinkitės mūsų modulines pakeliamąsias platformas, kurias konteineriais galima pristatyti bet kur pasaulyje. Nemodulines platformas galima nuvilkti į Jūsų projekto darbų vietą ir tada vienoje iš jų galima apgyvendinti darbuotojus.

Projektams, kuriems reikia grunto tyrimų ir kerno fotografijų ir aprašų, mes galime pateikti pakeliamąsias platformas su konteineriais gabenama integruota laboratorijos įranga, o mūsų didesnės pakeliamosios platformos tinka jūroje dirbančiai įgulai apgyvendinti.

Turime sukaupę patirties įvairiose srityse, įskaitant atsinaujinančios energijos, uostų, tiltų, tunelių, kasybos ir branduolinius projektus.

Mūsų jūrų skyrius pasirengęs greitai atvykti ir taikyti įvairius statybviečių tyrimo metodus, įskaitant:

 • grunto ir uolienų gręžimą;
 • statinį zondavimą (CPT);
 • kabelinį karotažą;
 • kitus in situ bandymus;
 • matavimo aparatūros sumontavimą.

Priekrantės gręžiniai

Gręžiniams tirti ir mėginiams imti, kerniniam gręžimui uolienose atlikti, prie lynų pritvirtintiems instrumentams nuleisti ir PS karotažui naudojame gręžimo platformas, Virš 300 m gylio gręžinius jūroje nuo pakeliamųjų platformų atliekame esant 0–40 m gyliui. Pakeliamosios platformos jūros dugno atžvilgiu sudaro „stacionarią“ gręžimo koloną ir naujausios technologijos užtikrina optimalų eksploatacijos saugumą, geriausią mėginių / duomenų kokybę ir technines savybes. Grąžtai ir pakeliamosios platformos sukonstruoti taip, kad juos būtų galima sausumos ar jūrų keliais nugabenti į bet kurią pasaulio vietą.

Galimos taikymo sritys:

 • kerninis gręžimas moksliniais / stratigrafiniais tikslais;
 • geotechniniai priekrantėse esančių statybviečių tyrimai;
 • kasyba ir naudingųjų iškasenų žvalgyba.

Geotechninius statybviečių tyrimus atliekame beveik visose priekrančių zonose ir tam pritaikome jūrinę įrangą, prietaisus ir žinias. Pačiuose pirmuosiuose etapuose patikrinsime Jūsų statybvietės sąlygas ir, naudodamiesi Jūsų arba savais duomenimis, apsvarstysime sveikatos, saugos ir aplinkosaugos (HSE) veiksnius ir atliksime išsamų rizikos vertinimą. Nuo to priklausys, koki jūrinį įrenginį, gręžimo ir in situ bandymų įrangą pasirinksime.

Mūsų mažesni įrenginiai yra moduliniai, juos galima gabenti keliais arba konteinervežiais, todėl pristatoma greitai ir su mažomis sąnaudomis.

Mes siūlome:

 • įvairių savų įrenginių ir laivų;
 • modulinių ir vienkorpusinių platformų laivyną, įskaitant WaveWalker 1, kurį galima naudoti specialiems darbams atvirose pakrantėse ir bangų mūšos zonose;
 • kvalifikuotus geotechnikus ir laivų įgulas;
 • įgudusius darbuotojus, kurie dirba visame pasaulyje;
 • nepriklausomą rizikos aplinkai vertinimą;
 • visą tyrimą, nuo kameralinių iki lauko tyrimų ir galutinės ataskaitos.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas