Atsakomybės neprisiėmimas

Bendro pobūdžio informacija
„Fugro“ („Fugro N.V.“ ir jos padalinių) svetainėje pateikiant informaciją siekiama, kad ji būtų naudinga ir informatyvi. Ji skirta asmeniniam lankytojo naudojimui.

Atkreipiame dėmesį, kad nors visuose „Fugro“ tinklalapiuose pateikiama informacija buvo rūpestingai rengiama, „Fugro“ nepareiškia ir negarantuoja, kad ji yra tiksli; tokia informacija gali būti netiksli, neišsami, pasenusi, ar sutrumpinta. Ji nėra skirta kokiam nors vertinimui ar sprendimui pagrįsti. Tinklalapiai pateikiami tokie, kokie yra, be jokios, išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba teisių nepažeidimo garantijas.

„Fugro“ neatsako už tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kilusias dėl pasitikėjimo šioje svetainėje pateikta informacija, ar už bet kokį praleidimą. „Fugro“ neprisiima atsakomybės už bet kurių kitų svetainių, į kurias nukreipiama iš „Fugro“ svetainės, turinį. Nuorodų į kitas svetaines įdėjimas nereiškia, kad „Fugro“ pritaria tokiose svetainėse esančiai informacijai ar yra kaip nors kitaip susijusi su jų savininku.

Šios svetainės turinys nėra kvietimas investuoti ar kitaip prekiauti „Fugro N.V.“ akcijomis (depozitoriumo pakvitavimais) ir tokios investicijos yra pačio investuotojo atsakomybė.

Atsisiųsti siūlomi failai
Pagal oficialias spausdintas versijas parengti dokumentai, brošiūros, ataskaitos ir kt. „Fugro N.V.“ prisiima atsakomybę tik už spausdintas parsisiųstos informacijos versijas. Prie metinių ataskaitų pridedamos besąlyginės auditorių ataskaitos.

Pareiškimas apie privatumo apsaugą
„Fugro N.V.“ naudos tik tuos duomenis, kurie pateikti užklaustos informacijos siuntimo bei statistinės informacijos apie mūsų svetainės naudojimą rinkimo tikslais. Galite bet kada reikalauti su savo duomenimis susipažinti, juos taisyti ir (ar) panaikinti. Tokiu atveju prašome kreiptis:

Fugro N.V.
Veurse Achterweg 10
2264 SG  Leidschendam
The Netherlands (Nyderlandai)
Tel. +31 (0) 70 311 1422

Nuosavybė
„Fugro“ turi teisę be perspėjimo keisti šiuose tinklalapiuose pateiktą informaciją. „Fugro“ priklauso visos šio tinklalapio turinio ir atsisiųsti siūlomų failų autorių teisės. Visos kitos intelektinės nuosavybės teisės saugomos. Lankytojams negalima šioje svetainėje gautos informacijos keisti, kopijuoti, atkurti, platinti, parduoti ar skelbti.

Šios svetainės naudojimą ir jos parsisiuntimą, taip pat šių nuostatų ir sąlygų taikymą, reglamentuoja Nyderlandų įstatymai. Nyderlandų teismai turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kokio ginčo, kylančio iš šios svetainės naudojimo.

&kopija; 2014, Fugro N.V., Leidschendam, The Netherlands (Nyderlandai)
Visos teisės saugomos.