• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Refinancing

Op deze pagina staat relevante informatie over de herfinanciering van Fugro, inclusief de voorgenomen aandelen emissie. 

On this page you can find relevant documentation on Fugro’s refinancing including a proposed equity raise. 

Make an investor enquiry