• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Refinancing 2020

Op deze pagina staat relevante informatie over de herfinanciering van Fugro, inclusief de voorgenomen aandelen emissie. 

On this page you can find relevant documentation on Fugro’s refinancing including a proposed equity raise. 

Make an investor enquiry